Polityka prywatności / ODO

Biblioteka Śląska jest Administratorem Danych Osobowych i w związku z tym realizuje obowiązki jakie na Administratora nakładają przepisy, w tym rozporządzenie RODO. Klauzule informacyjne oraz informacje dotyczące upubliczniania wizerunku uczestników wydarzeń odbywających się w Bibliotece Śląskiej zamieszczono niżej.

Przywiązujemy wagę do bezpieczeństwa przetwarzanych danych, m.in. w zakresie zachowania poufności danych osobowych. Zależy nam, aby każda osoba korzystająca z oferty i usług Biblioteki Śląskiej była odpowiednio poinformowana, w jaki sposób przetwarzane są jej dane. W tym celu wdrożyliśmy Politykę prywatności, która także dostępna jest poniżej.

Informacji udziela:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
tel.: +48 32 208 37 26
e-mail: iodo@bs.katowice.pl
poniedziałek–piątek w godz. 8.00–15.00

Biblioteka Śląska
plac Rady Europy 1
40-021 Katowice


  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.