Polityka prywatności / ODO

Biblioteka Śląska jest Administratorem Danych Osobowych i w związku z tym realizuje obowiązki jakie na Administratora nakładają przepisy, w tym rozporządzenie RODO. Klauzule informacyjne oraz informacje dotyczące upubliczniania wizerunku uczestników wydarzeń odbywających się w Bibliotece Śląskiej zamieszczono niżej.

Przywiązujemy wagę do bezpieczeństwa przetwarzanych danych, m.in. w zakresie zachowania poufności danych osobowych. Zależy nam, aby każda osoba korzystająca z oferty i usług Biblioteki Śląskiej była odpowiednio poinformowana, w jaki sposób przetwarzane są jej dane. W tym celu wdrożyliśmy Politykę prywatności, która także dostępna jest poniżej.

Obowiązek informacyjny spełniany wobec czytelników Biblioteki Śląskiej
Obowiązek informacyjny spełniany wobec darczyńców Biblioteki Śląskiej
Obowiązek informacyjny spełniany wobec osób korzystających z usług Biblioteki Śląskiej
Obowiązek informacyjny spełniany wobec osób korzystających z mediów społecznościowych
Obowiązek informacyjny spełniany wobec osób przekazujących dane w poczcie
Obowiązek informacyjny spełniany wobec osób przekazujących dane osobowe w związku z działalnością związaną z gromadzeniem i opracowaniem zbiorów bibliotecznych
Obowiązek informacyjny spełniany wobec osób wysyłających zapytanie dot. działalności Biblioteki Śląskiej
Obowiązek informacyjny spełniany wobec osób, które znajdą się w zasięgu monitoringu
Obowiązek informacyjny spełniany wobec osób, których dane pozyskuje się w celu zawarcia umowy (art. 13 RODO)
Obowiązek informacyjny spełniany wobec uczestników projektu Domu Oświatowego BS pn. Pola widzenia książki – kontekst
Procedura dot. realizacji praw osób fizycznych zagwarantowanych w Rozporządzeniu RODO
Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z przetwarzaniem danych w formie pomiaru temperatury ciała
Upublicznianie wizerunku uczestników wydarzeń odbywających się w Bibliotece Śląskiej

Informacji udziela:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
tel.: +48 32 208 37 26
e-mail: iodo@bs.katowice.pl
poniedziałek–piątek w godz. 8.00–15.00

Biblioteka Śląska
plac Rady Europy 1
40-021 Katowice

  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.