Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej

Agenda funkcjonuje od kwietnia 2012 r. Nawiązuje do działalności czytelni publicznej, mieszczącej się w modernistycznym budynku Biblioteki Śląskiej przy ul. Francuskiej 12 w okresie przedwojennym. Ideą Domu Oświatowego jest wspieranie integracji osób w każdym wieku, reprezentujących rozmaite środowiska oraz angażowanie w działania edukacyjne, społeczne, artystyczne i kulturalne, które łączą literaturę, sztuki wizualne, architekturę, film, muzykę, design, fotografię i ekologię.

Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej promuje nowoczesny model biblioteki otwartej, nawiązujący do skandynawskich koncepcji, zgodnie z którymi lektura książki staje się jednym z działań prowadzących do uwrażliwiania na sztukę i szeroko pojmowanej refleksji humanistycznej.

Jest to również przestrzeń koncentrująca działania z zakresu animacji kulturalnej, przeznaczona dla grup i środowisk zajmujących się edukacją oraz upowszechnianiem kultury. W realizacji zadań pomocą służą nie tylko stałe projekty Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej (informacje na temat realizowanych zadań edukacyjnych działu znajdują się w zakładce Edukacja), angażujące edukatorów z różnych dziedzin, ale i konferencje naukowe, spotkania, akcje artystyczne oraz inne wydarzenia umożliwiające wymianę doświadczeń między osobami pracującymi twórczo. W ofercie znajdują się:

 • warsztaty twórcze obejmujące wszystkie dziedziny sztuki,
 • koncerty muzyczne,
 • akcje artystyczne,
 • spotkania literackie, fotograficzne, architektoniczne, filmowe,
 • działania w oparciu o współprace partnerskie z instytucjami, szkołami, uczelniami wyższymi, bibliotekami, organizacjami pozarządowymi.

W Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej funkcjonują również:

 • Czytelnia Sztuk – księgozbiór przeznaczony dla osób zainteresowanych edukacją i animacją kulturalną. Oprócz zbiorów Biblioteki Śląskiej znajdują się tu również wydawnictwa (katalogi, albumy, pozycje teoretyczne), przekazane przez istotne ośrodki kultury i sztuki, zarówno lokalne, jak i działające w całej Polsce i za granicą.
 • Galeria Intymna – można tu obejrzeć wystawy sztuki wizualnej (malarstwa, fotografii, multimediów, itp.), zgodnie z programem edukacyjnym skierowanym do różnych grup wiekowych. Prezentacje te mają również na celu promocję najciekawszych (lokalnych i ogólnopolskich) zjawisk sztuki współczesnej.
 • Strefa Dziecka i Rodzica – oferuje przyjazną i wygodną przestrzeń dla rodziców i dzieci, umożliwiając łączenie zabawy i odpoczynku z lekturą pięknie ilustrowanych (klasycznie i nowocześnie) książek dla dzieci i młodzieży.

Na miejscu udostępniany jest także księgozbiór dzieł oraz opracowań dotyczących życia i twórczości Arnolda Zweiga.

Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej
ul. Francuska 12, 40-015 Katowice
tel.: (+48) 32 255 43 21
e-mail: domoswiatowy@bs.katowice.pl
poniedziałek–czwartek w godz. 9.00–15.00


 • Wystawy Online

  To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.