Centrum Dokumentacji Europejskiej

Centra Dokumentacji Europejskiej (CDE) to sieć informacyjna, która została utworzona przez Wspólnoty Europejskie w 1963 r. w celu wspierania edukacji i badań w zakresie integracji europejskiej. Poszczególne Centra działają na mocy umów zawieranych pomiędzy Komisją Europejską a ośrodkami akademickimi lub innymi placówkami naukowymi. Obecnie działa ponad 600 takich ośrodków na świecie, z czego około 400 w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Od 2005 r. sieć CDE funkcjonuje pod szyldem europejskiej sieci informacyjnej „Europe Direct”. Centrum Dokumentacji Europejskiej w Katowicach powstało w 1992 r. z inicjatywy Europejskiej Akademii na Śląsku, natomiast od 1998 r. prowadzi swoją działalność w Bibliotece Śląskiej.

W Centrum Dokumentacji Europejskiej gromadzone i udostępniane są oficjalne publikacje Unii Europejskiej wydawane przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej, obejmujące książki, broszury, czasopisma, ulotki, plakaty oraz dokumenty elektroniczne. Kolekcję uzupełniają inne wydawnictwa o tematyce europejskiej, gromadzone przez Bibliotekę Śląską.

Ośrodek umożliwia dostęp do stron instytucji, baz danych i serwisów Unii Europejskiej. Oferuje pomoc w wyszukiwaniu materiałów, informuje o dostępnych źródłach informacji europejskiej, odpowiada na zapytania i kwerendy. Organizuje także spotkania o tematyce europejskiej, skierowane do młodzieży, studentów i innych zainteresowanych.

Symbol lokalizacji w katalogu elektronicznym Integro: CDE

Centrum Dokumentacji Europejskiej
plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
tel.: +48 32 208 38 85
e-mail: cde@bs.katowice.pl

Europe direct Network
  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.