Działalność edukacyjna

Zdjęcie małego chłopca z książką

Działalność edukacyjna to jedna z podstawowych funkcji realizowanych w Bibliotece Śląskiej, w codziennej pracy z czytelnikiem, jak również poprzez szereg dodatkowych działań, opartych na ofercie kształceniowej w tym pokazów, wykładów, zajęć warsztatowych oraz opracowywanych platform edukacyjnych.

  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.