Wymiana dubletów

Biblioteka Śląska oferuje druki zbędne do nieodpłatnego przekazania w ramach wymiany międzybibliotecznej, zgodnie z Ustawą o bibliotekach z dn. 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. 1997, nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami, Art. 27, pkt 4).

Zasady wymiany dubletów

  • Oferta wydawnictw z list dubletowych dostępna jest tylko poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej Biblioteki Śląskiej.
  • Realizacja zamówienia nastąpi po poprawnym wypełnieniu formularza.
  • Po otrzymaniu komunikatu „Formularz został przesłany pomyślnie” na wskazany w formularzu adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie z listą zamówionych publikacji.
  • Zamówienie i wysyłka będą realizowane zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Kontakt w sprawie zamówień:
tel.: (+48) 32 20 83 735
e-mail: dary@bs.katowice.pl  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.