Wymiana dubletów

Biblioteka Śląska oferuje druki zbędne do nieodpłatnego przekazania w ramach wymiany międzybibliotecznej, zgodnie z Ustawą o bibliotekach z dn. 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. 1997, nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami, Art. 27, pkt 4).

Wykazy dostępnych tytułów:

Zamówienia na wybrane pozycje prosimy kierować mailowo na adres: dary@bs.katowice.pl
Zamówienia realizowane są według kolejności zgłoszeń.
Koszt wysyłki uzgadniany jest indywidualnie.
Kontakt w sprawie zamówień, tel.: +48 32 20 83 735


  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.