Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Każdy czytelnik Biblioteki Śląskiej może zamówić za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej potrzebne mu materiały, jeśli nie ma ich w zbiorach biblioteki ani w innych bibliotekach katowickich, lub nie są dostępne w Internecie w postaci pełnotekstowej.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna realizuje również zamówienia dla instytucji i zakładów pracy województwa śląskiego oraz dla innych bibliotek na terenie całego kraju (wypożyczanie międzybiblioteczne dla bibliotek w kraju).

Materiały niedostępne w kraju mogą być sprowadzone z zagranicy.

Jak długo trwa realizacja zamówienia?

  • sprowadzenie materiałów z bibliotek krajowych – od 1 do 6 tygodni,
  • sprowadzenie materiałów z bibliotek zagranicznych – od 2 tygodni do 3 miesięcy.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna informuje osoby zamawiające o nadejściu materiałów. O sposobie powiadomienia każdorazowo decyduje użytkownik (poczta elektroniczna, telefon).

Sprowadzone materiały udostępnia się na miejscu w czytelniach przez okres od 1 do 4 tygodni.

Czy można prolongować materiały otrzymane w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych?

Tak, czytelnik może ubiegać się o prolongowanie terminu zwrotu wypożyczenia z biblioteki krajowej zgłaszając to Wypożyczalni Międzybibliotecznej nie później niż na tydzień przed upływem ustalonego terminu zwrotu. Nie dokonuje się prolongaty terminu zwrotu wypożyczenia z biblioteki zagranicznej.

Czy korzystanie z Wypożyczalni Międzybibliotecznej jest płatne?

Tak, koszty związane ze sprowadzeniem materiałów bibliotecznych pokrywa czytelnik.
Cennik opłat i usług świadczonych w Bibliotece Śląskiej
Płatności można dokonywać przelewem na konto Biblioteki Śląskiej:
Santander Bank Polska S.A. 21 1090 1186 0000 0001 4306 5831

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
tel.: (+48) 32 208 37 42
e-mail: miedzybiblioteczna@bs.katowice.pl


  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.