Czytelnia Czasopism Bieżących

Do odwołania zamówienia (m.in. z Czytelni Głównej i Zbiorów Specjalnych) realizowane są w Czytelni Czasopism Bieżących.

Czytelnia zapewnia dostęp do ponad 3 tysięcy bieżących tytułów polskich i zagranicznych czasopism naukowych, popularnonaukowych i gazet. Udostępniane są także czasopisma archiwalne, kopie mikrofilmowe czasopism ogólnopolskich oraz inne rodzaje dokumentów bibliotecznych, z wyjątkiem materiałów kolekcji specjalnych.

Zbiory znajdujące się w katalogu elektronicznym Integro zamawia się elektronicznie. Pozostałe publikacje można otrzymać po wypełnieniu tradycyjnego rewersu.

W czytelni znajdują się stanowiska komputerowe, na których można korzystać z Internetu, Systemu Informacji Prawnej Legalis, czasopism elektronicznych oraz baz danych dostępnych w sieci biblioteki.

W Pracowni Plakatu, zlokalizowanej w czytelni, przechowywany, opracowywany i udostępniany jest zbiór plakatów. Kolekcja obejmuje ok. 8000 polskich plakatów propagandowych, społecznych, okolicznościowych, cyrkowych, teatralnych i in. Najstarsze z nich pochodzą z końca lat 40. XX wieku. Zasób ten jest sukcesywnie digitalizowany i udostępniany w wewnętrznej Śląskiej Bibliotece Cyfrowej (kolekcja Dziedzictwo kulturowe). Księgozbiór podręczny, dostępny na miejscu, obejmuje opracowania poświęcone sztuce plakatu i zagadnieniom z zakresu komunikacji wizualnej w książkach oraz czasopismach.

Symbol lokalizacji w katalogu elektronicznym Integro: CC

Do dyspozycji czytelników m.in. stanowiska z czytnikami mikrofilmów i stanowiska komputerowe.

Samoobsługowo w czytelni można korzystać z kserokopiarki, która umożliwia wykonanie odbitek A4 i A3 czarno-białych lub kolorowych.
Cennik opłat i usług świadczonych w Bibliotece Śląskiej

Czytelnia Czasopism Bieżących
plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
tel.: +48 32 208 37 62
e-mail: czytelnie@bs.katowice.pl


  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.