Biblioteki cyfrowe

Biblioteki cyfrowe (polskie i zagraniczne) oferują w dostępie online wysokiej jakości zbiory cyfrowe m.in. książki, , czasopisma, ikonografie, druki ulotne, mapy, zdjęcia, multimedia. Zastosowanie specjalnego systemu wyszukiwania pozwala na wykorzystanie różnych strategii (np. typ zasobu, autor czy temat), dzięki którym znajdowane są cyfrowe publikacje. Zdigitalizowane zasoby dziedzictwa kulturowego są ogólnodostępne i bezpłatne dla użytkowników.

  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.