Dla czytelników

Leżąca na stole otwarta książka, trzymana lewą dłonią. Prawa dłoń sięga po filiżankę herbaty.

Wypożyczającym w Bibliotece Śląskiej może być każda osoba pełnoletnia zapisana do biblioteki oraz osoby, które ukończyły 13 lat, za poręczeniem rodzica lub opiekuna prawnego. W każdym innym przypadku ze zbiorów można korzystać na miejscu, w czytelniach. Zapraszamy także do korzystania z oferty naszych Agend: Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej, Działu Biblioterapeutycznego, Instytutu Badań Regionalnych, Instytutu Mediów Cyfrowych, Instytutu Kultury Intermedialnej, Instytutu Dokumentacji Architektury. Dla osób niepełnosprawnych przewidziano m.in. rozwiązania multimedialne i udogodnienia architektoniczne.


  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.