Katalogi polskie

NUKAT. Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

Największy katalog centralny w Polsce, składający się ze zbiorów polskich bibliotek naukowych i akademickich.

KaRo. Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich

Zawiera informacje o zasobach wielu polskich bibliotek. Stanowi narzędzie uzupełniające katalog NUKAT.

Biblioteka Narodowa

  • Katalog Główny
  • Katalogi Centralne Biblioteki Narodowej
  • Centralny Katalog Książek Zagranicznych – obejmujący dane o ponad 45 tysiącach tytułów czasopism opublikowanych po roku 1801.
  • Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych – zawiera dane o ponad 45 tysiącach tytułów czasopism opublikowanych po roku 1801. Baza dostępna online obejmuje dane od roku 1971.
  • Centralny Katalog Czasopism Polskich – obejmuje dane o ponad 43 tysiącach tytułów polskich wydawnictw ciągłych, opublikowanych w kraju i za granicą w latach 1661-1950. Dostępny także jako baza danych.

FIDES. Katalogi i bazy danych Federacji Bibliotek Kościelnych

Katalog rozproszony bibliotek zrzeszonych w Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. Zawiera bazy katalogowe i bibliograficzne bibliotek kościelnych i innych.


  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.