Działalność konserwatorska

Usługi w zakresie dezynfekcji w komorze fumigacyjnej i badań mikrobiologicznych są czasowo zawieszone!

Biblioteka Śląska świadczy następujące usługi w zakresie konserwacji zbiorów bibliotecznych i archiwalnych:

  • dezynfekcję w komorze fumigacyjnej,
  • badania czystości mikrobiologicznej,
  • ekspertyzę stanu zachowania dokumentów papierowych,
  • prace konserwatorskie i prace zabezpieczające dokumentów papierowych, w tym czyszczenie mechaniczne, prostowanie, prasowanie, podklejanie i uzupełnianie ubytków papieru, wzmacnianie,
  • naprawy introligatorskie książek klejonych i szytych w składki,
  • oprawy prac dyplomowych.

Cennik opłat i usług świadczonych w Bibliotece Śląskiej

Informacji udziela:
Dział Ochrony, Konserwacji i Archiwizacji Zbiorów
plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
tel.: +48 32 208 38 62
fax: +48 32 208 37 20
e-mail: konserwacja@bs.katowice.pl
poniedziałek–piątek w godz. 8.00–15.00

  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.