Czasopisma społeczno-kulturalne

„Dwutygodnik”

Jeden z najbardziej znanych i opiniotwórczych magazynów internetowych o kulturze. W wydawanym od 2009 roku periodyku artykuły na temat kina, literatury, teatru, sztuki, muzyki, mediów, obyczajów i ziemi piszą najbardziej znani polski dziennikarze, badacze i artyści, m.in. Rafał Księżyk, Marcin Wicha i Dorota Masłowska.

„artPapier”

Czasopismo kulturalno-artystyczne, wydawane na Śląsku. Na łamach ukazują się recenzje i eseje nie tylko na temat dziedzin sztuki, ale też idei i aktualnie istotnych tematów. Pojawiają się również wiersze i wywiady , zaś wśród publikujących autorów znajdziemy przede wszystkim osoby związane ze środowiskiem akademickim Uniwersytetu Śląskiego.

„e.CzasKultury”

Internetowe dopełnienie papierowej wersji magazynu, zawiera artykuły naukowe, analizy a obok nich eseje, poezję, prozę, wywiady i felietony. Wydawany w Poznaniu, dużo uwagi poświęca wydarzeniom mającym miejsce w tym mieście.

„Kultura Liberalna”

Tygodnik, zawiera analizy polityczne, wywiady z najciekawszymi intelektualistami, politykami i dziennikarzami, a także teksty o literaturze, sztukach wizualnych oraz muzyce. Na stronach tygodnika codziennie ukazują się także komentarze do bieżących spraw społecznych i politycznych. Wszystkie publikowane treści udostępniane są bezpłatnie.

Filmopedia – FILM naszym dziedzictwem

„Film” wydawany był nieprzerwanie od 1946 roku to 67 lat historii, 2516 wydań. Na jego łamach prezentowano najważniejsze treści ze świata polskiej i światowej kinematografii. Stanowią one nieocenioną spuściznę kulturową naszego narodu. Wszystkie numery prezentowane są w niezmienionej, oryginalnej formie.

„Kultura Paryska”

Archiwum cyfrowe wydawnictw Instytutu Literackiego. Zawiera: wszystkie 637 numerów miesięcznika „Kultura” (od 1947 do 2000); wszystkie 171 numerów „Zeszytów Historycznych” (od 1962 do 2010); a także kilkuczęściową bibliografię obu pism.

„Kultura enter”

Czasopismo odpowiedzialne za budowanie mostów porozumienia i współpracy, w szczególności ze wschodnimi sąsiadami, skupia ludzi dbających o jakość informacji i dyskusji oraz fundamentalne kwestie, jak rzetelna informacja oraz pogłębiona refleksja nad współczesną tradycją i kulturą.

„Hybris”

Periodyk poświęcony szeroko pojętej tematyce filozoficznej, promuje oryginalną twórczość filozoficzną (zwłaszcza młodych adeptów filozofii) oraz integruje środowisko filozoficzne. Zawiera recenzje najnowszych pozycji filozoficznych, przekłady interesujących, a mało znanych tekstów filozoficznych, odnośniki do stron internetowych – cennych źródeł informacji i artykułów.

Wydania bezpłatne

Gratisowe e-wydania magazynów z obszaru technologii, sportu, polityki oraz trendów w modzie.


  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.