Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej

Edukacyjno-kulturalna oferta Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej służy integracji osób w każdym wieku, reprezentujących rozmaite środowiska. Dom Oświatowy BŚ dostosowuje ofertę edukacyjno-kulturalną do potrzeb i możliwości odbiorców. Celem wszystkich realizowanych warsztatów, spotkań i zajęć jest zaangażowanie publiczności w działania edukacyjne, społeczne, artystyczne i kulturalne, które łączą literaturę, sztuki wizualne, architekturę, film, muzykę, design i fotografię.  Szeroka oferta obejmuje różnorodne działania:

 • warsztaty twórcze obejmujące wszystkie dziedziny sztuki,
 • koncerty muzyczne,
 • akcje artystyczne,
 • spotkania literackie,
 • oprowadzenia kuratorskie po wystawach w Galerii Intymnej,
 • happeningi,
 • wizyty w pracowniach twórców ze Śląska,
 • działania w oparciu o współprace partnerskie z instytucjami, szkołami, uczelniami, wyższymi, bibliotekami, organizacjami pozarządowymi,
 • wystawy, warsztaty i wykłady realizowane u partnerów w całej Polsce

Kompleksowa, interdyscyplinarna oferta kładzie nacisk na jakość i innowacyjność działań oraz wzmacnianie potencjału indywidualnego uczestników, ale także potencjału instytucjonalnego (m.in. w zakresie wzmacniania i poszerzania sieci współprac). Do projektu zapraszamy, w charakterze partnerów, szereg instytucji – szkół, instytucji kultury i sztuki, placówek wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, świetlice, urząd miasta i uczelnie wyższe. Daje do przestrzeń do popularyzowania interdyscyplinarnych metod pracy i proponowanego modelu czytelnictwa w ofercie edukacyjnej regionu.

Na miejscu jest dostępna oferta wydawnicza dedykowana edukacji artystycznej i kulturalnej.
Bieżąca oferta działań dostępna jest na Facebooku Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej.

Informacji udziela:
Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej
ul. Francuska 12, 40-015 Katowice
tel.: (+48) 32 255 43 21
e-mail: domoswiatowy@bs.katowice.pl
poniedziałek–czwartek w godz. 9.00–15.00


 • Wystawy Online

  To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.