Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej

Edukacyjno-kulturalna oferta Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej służy integracji osób w każdym wieku, reprezentujących rozmaite środowiska. Celem wszystkich realizowanych warsztatów, spotkań i zajęć jest zaangażowanie w działania edukacyjne, społeczne, artystyczne i kulturalne, które łączą literaturę, sztuki wizualne, architekturę, film, muzykę, design i fotografię.

Alchemia słów – warsztaty literackie adresowane do piszących i niepiszących, utalentowanych i nieutalentowanych. Warunkiem uczestnictwa jest chęć zabawy i podjęcie wyzwania rzuconego przez pustą kartkę; celem bezpośrednim zajęć jest nabycie koniecznej wiedzy o literaturze, a cele pośrednie to: rozwój ekspresji twórczej i doskonalenie świadomości siły słowa. Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska.

Czytanie Sztuki – warsztaty dla dzieci i młodzieży poświęcone literaturze pięknej w połączeniu z innymi dziedzinami sztuki, m.in. fotografią, sztukami wizualnymi, filmem i animacją, muzyką i dizajnem. Spotkania rozwijają kreatywność i ekspresję uczestników oraz postawę twórczą edukatorów i nauczycieli, często przyjmują formę akcji w przestrzeni miasta, happeningów i działań interdyscyplinarnych. Istotnym kontekstem spotkań są aktualne wystawy prezentowane w Galerii Intymnej.

Dźwiękomalowanie – cykl muzycznych prezentacji dla dzieci poświęconych literaturze pięknej i muzyce klasycznej, organizowanych we współpracy z Instytucją Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia.

Graficzne znaki – spotkania warsztatowe z Krzysztofem Ruminem oscylują wokół grafiki oraz możliwości wykorzystania tej techniki w kontekście książki. Uczestnicy samodzielnie przygotowują płyty graficzne i sporządzają własny ekslibris. Posługują się takimi technikami, jak linoryt i sucha igła. Przedsięwzięcie nawiązuje do wieloletniej tradycji Międzynarodowych Przeglądów Ekslibrisu Drzeworytniczego i Linorytniczego im. Pawła Stellera, organizowanych przez Bibliotekę Śląską.

Klub Miłośników Podróżowania im. Alfreda Szklarskiego – cykl warsztatów antropologicznych dla młodzieży, w połączeniu z literaturą. Celem zajęć jest stworzenie stałej grupy odbiorców, skupionej wokół Gabinetu Alfreda Szklarskiego, która w trakcie warsztatów będzie miała okazję pogłębić swoje zainteresowanie twórczością pisarza, ale również odnaleźć nowe inspiracje i pomysły związane z szeroko rozumianą tematyką podróżniczą i badaniami antropologicznymi. Prowadzenie: Mateusz Świstak.

Opowieści obrazkowe / opowieści tekstowe – cykl warsztatów projektowych dla młodzieży gimnazjalnej. Spotkania zmierzają do poszerzenia obszaru wiedzy i refleksji o – jak pisał Adrian Frutiger – „człowieku i jego znakach”. Warsztaty zbudowane są wokół dwóch języków wizualnych – piktografii (języka znaków rysunkowych) i typografii (języka znaków literowych i nieliterowych, obecnych w alfabecie). Oba te języki to niezwykłe nośniki informacji. Jak je czytać, tworzyć, przekształcać, zamieniać w sztukę? Na warsztaty składają się krótkie projekcje wprowadzające w temat i – przede wszystkim – wiele angażujących działań plastycznych. Prowadzenie: Małgorzata Jabłońska.

Opowieści symboliczne – zajęcia dla młodzieży poświęcone odkrywaniu na nowo baśniowego świata. Zarówno tego zamkniętego w klasycznych utworach braci Grimmów czy Charles’a Perraulta, jak i tego, który mieszka głęboko w nas. Uczestnicy, analizując i interpretując opowieści, przyglądają się tym archetypom, które są dla nich ważne. To również okazja, by osobiste symbole umieścić w królestwie baśni – za pomocą narzędzi literackich i plastycznych. Cykl spotkań zakończony jest złożeniem wszystkich opowieści we wspólną „Współczesną księgę baśni”, inspirowaną klasyką, ale odzwierciedlającą sposób widzenia młodych ludzi ze Śląska. Prowadzenie: Mateusz Świstak.

Piękny Świat – warsztaty dla dzieci poświęcone literaturze i ekologii. Spotkania mają formę miniwykładów, połączonych z działaniami twórczymi, rozwijającymi poczucie odpowiedzialności za przestrzeń, w której żyjemy. Przedsięwzięcie realizowane we współpracy z Ośrodkiem Działań Ekologicznych „Źródła” oraz innymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ekologią.

Teatroczytanie – warsztaty teatralne z Darią Sobik dla młodzieży. Spotkania mają na celu zapoznanie się z szeroko rozumianą materią teatru. Obejmują dynamiczną i energetyczną pracę poprzez ruch, zabawę i improwizację, które rozbudzają wyobraźnię i kreatywność. Elementem zajęć jest nie tylko nauka swobodnego poruszania się na scenie i praca nad głosem, ale również zdolność słuchania i reagowania na partnerów, budowanie zaufania w grupie oraz nabywanie otwartej postawy i pewności. Uczestnicy warsztatów wykonują zadania aktorskie indywidualnie, w parach i w grupie, co ma swój finał w przygotowaniu i prezentacji tematycznych etiud teatralnych na każdych zajęciach.

Informacji udziela:
Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej
ul. Francuska 12, 40-015 Katowice
tel.: +48 32 255 43 21
e-mail: domoswiatowy@bs.katowice.pl
poniedziałek–piątek w godz. 9.00–17.00


  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.