Struktura organizacyjna

Dyrektor Biblioteki Śląskiej
dr Artur Madaliński
e-mail: artur.madalinski@bs.katowice.pl
tel.: +48 32 208 38 75

Z-ca Dyrektora ds. Książnicy
dr Agnieszka Magiera
e-mail: agnieszka.magiera@bs.katowice.pl
tel.: +48 32 208 38 75

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

e-mail: –
tel.: –

Z-ca Dyrektora ds. Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej
prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek
e-mail: ryszard.kaczmarek@bs.katowice.pl
tel.: +48 32 251 42 21 wew. 303

Główny Księgowy
Natasza Pomykalska
e-mail: natasza.pomykalska@bs.katowice.pl
tel.: +48 32 208 38 68


Biblioteka Śląska (gmach główny)
plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice

Sekretariat
e-mail: sekretariat@bs.katowice.pl
tel.: +48 32 208 38 75

Instytut Mediów Cyfrowych „Digitarium”
Pełnomocnik Dyrektora ds. Instytutu:
dr Remigiusz Lis
e-mail: digitarium@bs.katowice.pl
tel.: +48 32 208 38 70, +48 695 754 012

Instytut Kultury Intermedialnej
Pełnomocnik Dyrektora ds. Instytutu:
Aneta Satława
e-mail:  aneta.satlawa@bs.katowice.pl 
tel.: +48 32 208 38 42, +48 501 547 638

Dział Administracyjno-Techniczny
kierownik: Piotr Mikoszek
e-mail: administracja@bs.katowice.pl
tel.: +48 32 208 38 71

Dział Automatyki i Transportu Magazynowego
kierownik: Krzysztof Szymański
e-mail: atm@bs.katowice.pl
tel.: +48 32 208 38 30

Dział Czytelń
kierownik: dr Katarzyna Grabowska-Pławecka
e-mail: czytelnie@bs.katowice.pl
tel.: +48 32 208 38 79

Dział Finansowo-Księgowy
kierownik: –
e-mail: ksiegowosc@bs.katowice.pl
tel.: +48 32 208 38 68

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
kierownik: Donata Szymańska
e-mail: opracowanie@bs.katowice.pl
tel.: +48 32 208 38 65

Dział Informatyczny
kierownik: Zenon Pochała
e-mail: informatyczny@bs.katowice.pl
tel.: +48 32 208 38 77, +48 32 208 37 71

Dział Instrukcyjno-Metodyczny
kierownik: dr Magdalena Madejska
e-mail: metodyczny@bs.katowice.pl
tel.: +48 32 208 37 61

Dział Inwentaryzacji Ciągłej
kierownik: Katarzyna Izdebska
e-mail: inwentaryzacja@bs.katowice.pl
tel.: +48 32 208 37 36

Dział Ochrony, Konserwacji i Archiwizacji Zbiorów
kierownik: dr Agnieszka Biały
e-mail: konserwacja@bs.katowice.pl
tel.: +48 32 208 38 62

Dział Promocji
kierownik: Monika Wieczorek
e-mail: promocja@bs.katowice.pl
tel.: +48 32 208 37 18

Dział Spraw Pracowniczych
kierownik: Edyta Wołek
e-mail: kadry@bs.katowice.pl
tel.: +48 32 208 37 24

Dział Udostępniania Zbiorów
kierownik: Alicja Klima
e-mail: info@bs.katowice.pl
tel.: +48 32 208 37 42

Dział Zbiorów Specjalnych
kierownik: dr Barbara Maresz
e-mail: zbiory.specjalne@bs.katowice.pl
tel.: +48 32 208 38 83

Dział Zbiorów Śląskich
kierownik: Anita Tomanek
e-mail: zbiory.slaskie@bs.katowice.pl
tel.: +48 32 208 38 90

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Jacek Czyż
e-mail: iodo@bs.katowice.pl
tel.: +48 32 208 37 26

Specjalista ds. BHP i P. Poż.
Łukasz Skwara
e-mail: bhp@bs.katowice.pl
tel.: +48 32 208 38 66

Społeczna Pracownia Digitalizacji
kierownik: dr Remigiusz Lis
e-mail: spd@bs.katowice.pl
tel.: +48 32 208 37 11

Wydawnictwo Biblioteki Śląskiej
kierownik: Aneta Satława
e-mail: wydawnictwo@bs.katowice.pl
tel.: +48 32 208 38 87, +48 32 208 38 17


Biblioteka Śląska
ul. Ligonia 7, 40-036 Katowice

Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej
Z-ca Dyrektora ds. Instytutu:
prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek
e-mail: ibr@bs.katowice.pl
tel.: +48 32 251 42 21 wew. 303

Dział Biblioterapeutyczny
kierownik: Dagmara Bałycz
e-mail: biblioterapeutyczny@bs.katowice.pl
tel.: +48 32 251 42 21 wew. 207


Biblioteka Śląska
ul. Francuska 12, 40-015 Katowice

Instytut Dokumentacji Architektury
kierownik:
prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak
e-mail: ida@bs.katowice.pl
tel.: +48 605 057 127

Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej
kierownik: Ewa Kokot
e-mail: domoswiatowy@bs.katowice.pl
tel.: +48 32 255 43 21

Dział Starego Zasobu
kierownik: dr Marcin Suchanek
e-mail: stary.zasob@bs.katowice.pl
tel.: +48 32 251 61 84

  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.