Działalność

Biblioteka Śląska, jedna z ważniejszych instytucji w regionie, wypełnia swoje statutowe zadania działając na styku dwóch obszarów – naukowego i publicznego.

Edukacja i informacja to podstawowe funkcje, które realizujemy w codziennej pracy z czytelnikiem, jak również poprzez szereg dodatkowych działań, opartych na ofercie kształceniowej w tym pokazów, wykładów, zajęć warsztatowych oraz opracowywanych platform edukacyjnych.

Na uwagę zasługuje specjalistyczna ochrona zbiorów, realizowana poprzez usługi konserwatorskie, włącznie z analizą mikrobiologiczną. Ważnym, elementem działalności książnicy jest Wydawnictwo Biblioteki Śląskiej, stale poszerzające ofertę o nowe serie wydawnicze i publikacje. Biblioteka Śląska to także twórca, realizator a nawet lider wielu projektów, których zróżnicowane spektrum tematyczne pozwala na poznanie, ochronę i popularyzację wielu obszarów kultury i nauki.

  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.