Wycieczki

Wycieczki w czasie trwania stanu epidemii są zawieszone!

Nieodpłatne zwiedzanie Biblioteki Śląskiej.

Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zainteresowani mogą:

  • zwiedzić agendy czytelnicze,
  • zapoznać się z bibliotecznym systemem komputerowym,
  • zapoznać się z katalogami tradycyjnymi,
  • obejrzeć aktualnie prezentowaną w holu głównym wystawę.

Do zwiedzania zapraszamy młodzież, bibliotekarzy, nauczycieli oraz innych zainteresowanych (grupy zorganizowane).

Informacji udziela:
Dział Udostępniania Zbiorów
plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
tel.: +48 32 208 37 40, +48 32 208 37 41
fax: +48 32 208 37 20
e-mail: info@bs.katowice.pl
w godzinach otwarcia Biblioteki

  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.