Termin realizacji: 02.04.2018 r. – 30.06.2023 r.

Projekt realizowany jest przez cztery instytucje kultury województwa śląskiego: Bibliotekę Śląską w Katowicach (lidera projektu) oraz Instytucję Filmową „Silesia Film” w Katowicach, Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach i Operę Śląską w Bytomiu. Celem przedsięwzięcia jest digitalizacja i udostępnienie zasobów kultury województwa śląskiego poprzez kompleksowy system cyfryzacji, archiwizacji i prezentacji zbiorów. W efekcie powstaną 153 TB danych, a internetowej publiczności zostanie udostępnionych łącznie ponad 93 tys. obiektów, prezentujących dokumenty piśmiennicze, filmy, zabytkowe eksponaty oraz rekwizyty i kostiumy operowe. Zasoby będą prezentowane w ramach unowocześnionej Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Zwieńczeniem projektu będzie utworzenie agregatora – regionalnego serwisu dostępowego, indeksującego i prezentującego dane z wytypowanych serwisów internetowych, m.in.: Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, serwisu audiowizualnego, Encyklopedii Województwa Śląskiego, podręcznika edukacji regionalnej, bibliografii regionalnej oraz katalogu Integro Biblioteki Śląskiej.

Wartość całkowita projektu wynosi: 37 840 446,54 zł
Wartość dofinansowania ze środków UE: 32 075 908,62 zł


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.