Działalność reprograficzna

Biblioteka Śląska świadczy następujące usługi reprograficzne:

 • kserokopie:
  • kserokopie czarno-białe z oryginału,
  • kserokopie cyfrowe czarno-białe,
  • kserokopie cyfrowe kolor,
 • wydruki,
 • skanowanie:
  • skanowanie z dokumentów oryginalnych,
  • udostępnianie skanów źródłowych,
  • wydruk skanu,
  • zapisywanie skanów na dyski CD lub DVD.

Cennik opłat i usług świadczonych w Bibliotece Śląskiej

Informacji udziela:
Dział Udostępniania Zbiorów
plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
tel.: +48 32 208 38 63
fax: +48 32 208 37 20
e-mail: archiwizacja@bs.katowice.pl
poniedziałek–piątek w godz. 8.00–15.00

 • Wystawy Online

  To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.