Inter Libros

Oferta edukacyjna Inter Libros

To oferta edukacyjna obejmująca pokazy, prelekcje i prezentacje, skierowana przede wszystkim do studentów kierunków humanistycznych, ale także uczniów szkół różnego typu, słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz wszystkich pragnących poznać bogate i unikatowe zbiory Biblioteki Śląskiej. Zapraszamy do inspirujących spotkań wśród książek – Inter Libros.

Studenci

pokazy i wykłady, związane z dawną książką oraz historią kultury, a także dziejami piśmiennictwa Śląska, przykładowe tematy:

 • Stare druki – książki pełne tajemnic.
 • Biblia w najdawniejszych edycjach.
 • Dawne źródła encyklopedyczne i kronikarskie.
 • Książka dla dzieci i młodzieży (od XVI do XX wieku).
 • Kronika świata Hartmanna Schedla i inne inkunabuły Biblioteki Śląskiej.
 • Książka się zmienia – wiek XIX.
 • Spuścizny rękopiśmienne w zbiorach Biblioteki Śląskiej.
 • Teatralia w zbiorach Biblioteki Śląskiej.
 • Egzemplarz teatralny dokument słowa i obrazu.
 • Karol Estreicher – historyk teatru.
 • Teatralne roczniki, kalendarze i wydawnictwa pamiątkowe.

Uczniowie

pokazy i prelekcje, które w przystępny i ciekawy sposób przybliżą różnorodne zbiory biblioteczne:

 • Najmniejsze i największe – od miniaturowej książki do olbrzymiego tomu.
 • Z czego uczyli się nasi pradziadkowie – dawne podręczniki i elementarze.
 • Biblioteki cyfrowe – skarbnica wiedzy dla wtajemniczonych.
 • Zanim pojawiła się empetrójka – płyty analogowe, pocztówki, kasety.
 • Zanim powstała Wikipedia – słowniki i encyklopedie wczoraj i dziś.
 • Książka nie tylko z papieru.
 • Kraszewski, Sienkiewicz, Konopnicka, Morcinek, czyli charakter pisma naszych pisarzy i poetów (z autografów Biblioteki Śląskiej).
 • Przenieśmy się w czasie… – dawne dokumenty w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Śląskiej (świadectwa szkolne, dyplomy, dowody osobiste, paszporty, przepustki).
 • Nasi patroni. Pokazy ciekawych zbiorów Biblioteki Śląskiej związanych z patronami szkół (np. Mikołaj Kopernik, powstańcy śląscy, Gustaw Morcinek, Kazimierz Gołba i in.).

Zwiedzanie biblioteki

grupy uczestniczące w zajęciach i wykładach mogą również zwiedzić Bibliotekę Śląską, zapoznać się z bibliotecznym systemem komputerowym, katalogami tradycyjnymi, obejrzeć aktualnie prezentowaną w holu głównym wystawę, a także uczestniczyć w następujących pokazach w Pracowni Konserwacji:

 • Budowa książki. Części składowe i używane materiały.
 • Materiały i techniki introligatorskie – zniszczenia i naprawa zbiorów bibliotecznych.
 • Konserwacja zabytkowych zbiorów bibliotecznych. Przykładowe techniki i materiały.

Zajęcia, wykłady, prezentacje są bezpłatne, prosimy o umówienie się przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Informacji udziela:
Dział Zbiorów Specjalnych
plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
tel.: +48 32 208 38 83, +48 32 208 37 80
e-mail: zbiory.specjalne@bs.katowice.pl


 • Wystawy Online

  To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.