Zapisy

Ze zbiorów Biblioteki Śląskiej mogą korzystać osoby pełnoletnie zapisane do biblioteki oraz osoby niepełnoletnie (które ukończyły 13 lat) zapisane do Biblioteki w obecności rodzica lub opiekuna prawnego, który składa pisemne oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za zobowiązania niepełnoletniego w stosunku do Biblioteki. Warunkiem korzystania z czytelń i wypożyczalni oraz uzyskania dostępu do usług oferowanych przez Bibliotekę jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej.

Aby korzystać z usług Biblioteki Śląskiej wymagane jest konto biblioteczne.
Konto biblioteczne należy założyć dokonując rejestracji online.

W Bibliotece Śląskiej wydawane są dwa rodzaje kart bibliotecznych:

 • uprawniająca do korzystania tylko z czytelń biblioteki,
 • uprawniająca do korzystania z wszystkich usług biblioteki.

Jakie dokumenty należy przedstawić, aby otrzymać kartę biblioteczną?

 • wypełnioną i własnoręcznie podpisaną kartę zapisu,
 • aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz numerem PESEL:
  • osoby pełnoletnie dowód osobisty,
  • osoby niepełnoletnie legitymację szkolną,
  • cudzoziemcy paszport.

Czy przy zapisie do biblioteki wnosi się jakieś opłaty?

Jednorazowa opłata za wydanie karty bibliotecznej wynosi 6,00 zł.

Duplikat karty bibliotecznej 12,00 zł.

Bezpłatnie kartę otrzymują:

 • osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat (karta z prawem korzystania wyłącznie z czytelń),
 • emeryci i renciści, po przedłożeniu ważnej karty emeryta lub rencisty,
 • osoby bezrobotne, po przedłożeniu potwierdzenia statusu osoby bezrobotnej z Urzędu Pracy,
 • osoby, które ukończyły 60. rok życia, po przedłożeniu dokumentu tożsamości,
 • osoby niepełnosprawne, po przedłożeniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Jaki jest limit wypożyczeń z biblioteki?

 • właściciel karty bibliotecznej jest uprawniony do wypożyczenia 10 woluminów,
 • studenci, doktoranci oraz stypendyści (w tym zagraniczni) wyższych uczelni, które zawarły umowę o współpracy z Biblioteką Śląską po przedłożeniu dokumentu wskazanego w umowie, są uprawnieni do wypożyczenia 10 woluminów,
 • pracownicy naukowi, którzy przedstawili dokument poświadczający status pracownika naukowego uczelni są uprawnieni do wypożyczenia 20 woluminów,
 • obcokrajowcy są uprawnieni do wypożyczenia 2 woluminów.

Ponadto wszyscy właściciele kart bibliotecznych są uprawnieni do korzystania z czytelń biblioteki.

Szczegółowe informacje można znaleźć w Regulaminie.

Dodatkowych informacji udziela:
Dział Udostępniania Zbiorów
plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
tel.: (+48) 32 208 37 40, (+48) 32 208 37 46
fax: (+48) 32 208 37 20
e-mail: info@bs.katowice.pl

Informacje udzielane są w godzinach otwarcia Biblioteki Śląskiej.


 • Wystawy Online

  To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.