Działalność informacyjna

Biblioteka Śląska oferuje usługi informacyjne dla osób prywatnych i instytucji.

Proponowane usługi obejmują:

  • nieodpłatnie – informację biblioteczną, katalogową oraz poradnictwo informacyjne, bibliograficzne, metodyczne,
  • odpłatnie: kwerendy – opracowanie zestawień tematycznych, realizację zamówień na odbitki reprograficzne materiałów bibliotecznych, wyszukiwanie informacji rzeczowych, przygotowanie materiałów ze zbiorów Biblioteki Śląskiej na określony temat.

Zestawienia bibliograficzne przygotowywane są na podstawie księgozbioru biblioteki oraz innych źródeł informacyjnych, w tym: internetowych baz danych, katalogów innych bibliotek oraz zasobów bibliotek cyfrowych.
Biblioteka nie opracowuje zestawień bibliograficznych do prac maturalnych, licencjackich, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych.

Zasady korzystania z usług dostępne w Regulaminie korzystania ze zbiorów Biblioteki Śląskiej
Cennik opłat i usług świadczonych w Bibliotece Śląskiej
Formularz zamówienia

Informacji udziela:
Dział Udostępniania Zbiorów
plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
tel.: +48 32 208 37 40
fax: +48 32 208 37 20
e-mail: info@bs.katowice.pl
poniedziałek–piątek w godz. 8.00–15.00

  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.