Zapytaj bibliotekarza

Poniższe pola są nieobowiązkowe, dotyczą kwerend płatnych

Do usług płatnych zaliczamy: sporządzanie zestawień bibliograficznych, udzielanie informacji rzeczowych (faktograficznych), bibliograficznych wymagających długotrwałych poszukiwań.

* Pola obowiązkowe

  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.