Sprawozdania z działalności bibliotek publicznych województwa śląskiego

Sprawozdania z działalności samorządowych bibliotek publicznych woj. śląskiego sporządzono w oparciu o statystykę GUS, sprawozdania opracowane przez biblioteki oraz dane zawarte w ankiecie dotyczącej zakupu zbiorów, struktury zatrudnienia i kwalifikacji bibliotekarzy.

Materiały wyżej wymienione posłużyły też do opracowania „Informacji o działalności bibliotek publicznych województwa śląskiego”, na zapotrzebowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ministerstwo otrzymało także komplet tabel zawierających dane dotyczące wysokości budżetów bibliotek ze strukturą wydatków, czytelnictwa, zbiorów, komputeryzacji, kadr, stanu organizacyjno-prawnego każdej, spośród bibliotek publicznych w województwa śląskiego.


  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.