Zagraniczne bazy naukowe

Google Scholar

Darmowa, specjalistyczna wyszukiwarka internetowa amerykańskiej firmy Google Inc. służąca do przeszukiwania bazy danych zawierających różnorodne publikacje naukowe z wielu dziedzin wiedzy.

Open Knowledge Maps

System tworzy automatycznie mapę wiedzy dla dowolnego terminu wyszukiwawczego.

Internet Archive

Non-profit biblioteka gromadząca książki, filmy, oprogramowanie, nagrania dźwiękowe, strony www i inne zbiory. Udostępnianie jest bezpłatne dla historyków, naukowców i do celów edukacyjnych. Część archiwów jest dostępna dla każdego.

The European Digital Mathematics Library

Baza udostępnia zasoby z 14 europejskich bibliotek matematycznych. Prawie wszystkie artykuły umieszczone są na zasadzie wolnego dostępu.

Astrophysics Data System

Tworzona przez NASA baza dokumentów z astronomii i fizyki tworzonych przez naukowców. Za darmo udostępnione są streszczenia artykułów oraz skany archiwalnych tekstów.

ChemSpider

Internetowa baza danych na temat związków chemicznych.

DBLP Computer Science Bibliography

Międzynarodowa baza danych z zakresu informatyki i nauk pokrewnych.

INIS. The International Nuclear Information System

Międzynarodowy system informacji jądrowej zawiera jeden z największych na świecie zbiorów opublikowanych informacji na temat pokojowego wykorzystania nauki i technologii jądrowej.

EUROSTAT. Europejski Urząd Statystyczny

Statystyczna baza dotycząca Unii Europejskiej.

EUR-Lex

Internetowa, wielojęzyczna, bezpłatna baza danych gromadząca akty prawne Unii Europejskiej, umożliwiająca bezpośredni dostęp do prawa Unii Europejskiej

Encyclopedia of Life

Internetowa bezpłatna encyklopedia, której zadaniem jest zebranie informacji o wszystkich opisanych przez naukę gatunkach.

Projekt Gutenberg

Strona udostępniająca bezpłatnie i legalnie elektroniczne wersje papierowych książek z całego świata.

Google Books

Wyszukiwarka książek znajdujących się w największych księgarniach i bibliotekach na świecie oraz w wolnym dostępie.

Digital Book

Portal umożliwiający korzystanie z wolnego dostępu do audiobooków i ebooków w kilku językach.

Index Translationum

Baza tłumaczeń książek objętych patronatem UNESCO.

The David Rumsey Map Collection

Katalog prowadzony przez przewodniczącego amerykańskiego stowarzyszenia kartografów zawiera zdigitalizowane mapy ścienne, wojskowe, żeglarskie, meteorologiczne i atlasy wydane od XVI do XXI wieku z bogatych zbiorów kolekcjonera.

IMSLP. International Music Score Library / Petrucci Music Library

Wirtualna biblioteka druków muzycznych, udostępnianych bezpłatnie w domenie publicznej.

AllMusic

Jedna z największych na świecie baz danych o tematyce muzycznej.

IMDb (Internet Movie Database)

Największa na świecie internetowa baza danych dotycząca kina.


  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.