Zagraniczne bazy naukowe

Google Scholar

Darmowa, specjalistyczna wyszukiwarka internetowa amerykańskiej firmy Google Inc. służąca do przeszukiwania bazy danych zawierających różnorodne publikacje naukowe z wielu dziedzin wiedzy.

scholar.google.com

Open Knowledge Maps

System tworzy automatycznie mapę wiedzy dla dowolnego terminu wyszukiwawczego.

openknowledgemaps.org

Internet Archive

Non-profit biblioteka gromadząca książki, filmy, oprogramowanie, nagrania dźwiękowe, strony www i inne zbiory. Udostępnianie jest bezpłatne dla historyków, naukowców i do celów edukacyjnych. Część archiwów jest dostępna dla każdego.

archive.org

The European Digital Mathematics Library

Baza udostępnia zasoby z 14 europejskich bibliotek matematycznych. Prawie wszystkie artykuły umieszczone są na zasadzie wolnego dostępu.

eudml.org

Astrophysics Data System

Tworzona przez NASA baza dokumentów z astronomii i fizyki tworzonych przez naukowców. Za darmo udostępnione są streszczenia artykułów oraz skany archiwalnych tekstów.

ui.adsabs.harvard.edu

ChemSpider

Internetowa baza danych na temat związków chemicznych.

www.chemspider.com

DBLP Computer Science Bibliography

Międzynarodowa baza danych z zakresu informatyki i nauk pokrewnych.

dblp.uni-trier.de

INIS. The International Nuclear Information System

Międzynarodowy system informacji jądrowej zawiera jeden z największych na świecie zbiorów opublikowanych informacji na temat pokojowego wykorzystania nauki i technologii jądrowej.

www.iaea.org/resources/databases/inis

EUROSTAT. Europejski Urząd Statystyczny

Statystyczna baza dotycząca Unii Europejskiej.

ec.europa.eu/eurostat/data/database

EUR-Lex

Internetowa, wielojęzyczna, bezpłatna baza danych gromadząca akty prawne Unii Europejskiej, umożliwiająca bezpośredni dostęp do prawa Unii Europejskiej

eur-lex.europa.eu

Encyclopedia of Life

Internetowa bezpłatna encyklopedia, której zadaniem jest zebranie informacji o wszystkich opisanych przez naukę gatunkach.

eol.org

Projekt Gutenberg

Strona udostępniająca bezpłatnie i legalnie elektroniczne wersje papierowych książek z całego świata.

www.gutenberg.org

Google Books

Wyszukiwarka książek znajdujących się w największych księgarniach i bibliotekach na świecie oraz w wolnym dostępie.

books.google.pl

Digital Book

Portal umożliwiający korzystanie z wolnego dostępu do audiobooków i ebooków w kilku językach.

www.digitalbook.io

Index Translationum

Baza tłumaczeń książek objętych patronatem UNESCO.

www.unesco.org/xtrans/

The David Rumsey Map Collection

Katalog prowadzony przez przewodniczącego amerykańskiego stowarzyszenia kartografów zawiera zdigitalizowane mapy ścienne, wojskowe, żeglarskie, meteorologiczne i atlasy wydane od XVI do XXI wieku z bogatych zbiorów kolekcjonera.

www.davidrumsey.com

IMSLP. International Music Score Library / Petrucci Music Library

Wirtualna biblioteka druków muzycznych, udostępnianych bezpłatnie w domenie publicznej.

imslp.org/wiki/

AllMusic

Jedna z największych na świecie baz danych o tematyce muzycznej.

www.allmusic.com

IMDb (Internet Movie Database)

Największa na świecie internetowa baza danych dotycząca kina.

www.imdb.com

  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.