Działalność biblioterapeutyczna

Dział Biblioterapeutyczny realizuje przedsięwzięcia adresowane do różnych grup odbiorców, służące integracji kulturalnej i wyrównywaniu szans na dostęp do informacji. Wspólnym mianownikiem organizowanych spotkań, warsztatów i zajęć jest przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, a także seniorów.

Konwersatorium Biblioteki Śląskiej – warsztaty edukacyjne dla seniorów

Proponujemy cykle:

  • zajęć komputerowych, obejmujący podstawy obsługi komputera, pracę z edytorami tekstów, korzystanie z zasobów Internetu.
  • warsztatów arteterapeutycznych, w trakcie których seniorzy tworzą prace, korzystając z różnych technik artystycznych (m.in.: decoupage, ceramika, malarstwo).
  • spotkań edukacyjnych to prelekcje, których celem jest przybliżenie słuchaczom m.in. sylwetek wybitnych ludzi nauki, kultury i polityki, zaprezentowanie miejsc kultu z całego świata, a także ukazanie historii przedmiotów i wynalazków kształtujących zarówno kulturę, jak i życie codzienne. Spotkania organizowane są w ramach kilku stałych cykli. Jednym z nich – pozwalającym spojrzeć na świat oczami wyznawców chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu czy hinduizmu – są „Wędrówki do miejsc świętych”.

Spotkania terapeutyczne dla podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej i domów pomocy społecznej

To zajęcia integracyjne z wykorzystaniem form terapeutycznych (m.in.: biblioterapii, muzykoterapii, arteterapii, dramatoterapii). Jednym z elementów pracy z podopiecznymi są warsztaty ceramiczne, na których uczestnicy tworzą przedmioty z gliny i poznają podstawowe techniki szkliwienia. Proponujemy także zajęcia edukacyjne i prelekcje multimedialne przybliżające m.in.: wielkie miasta świata, ciekawe wydarzenia historyczne oraz literaturę.

Warsztaty terapeutyczne i lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

Zajęcia o charakterze biblioterapeutycznym, których celem jest terapeutyczne i wychowawcze oddziaływanie na dzieci i młodzież za pośrednictwem książek znanych polskich autorów literatury dziecięcej, takich jak m.in. Barbara Gawryluk czy Joanna Chmielewska.
Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci, umożliwiający najmłodszym czytelnikom dzielenie się opiniami o przeczytanych książkach i uczestniczenie w przedsięwzięciach kulturalnych.

Spotkania o charakterze kulturalno-oświatowym dla osadzonych

Biblioteka Śląska stale współpracuje z Aresztem Śledczym w Katowicach, Bytomiu oraz Zakładem Karnym w Zabrzu. Osadzonym proponujemy spotkania edukacyjne, wykorzystujące prezentacje multimedialne.

Informacji udziela:
Dział Biblioterapeutyczny
ul. Ligonia 7, 40-036 Katowice
tel.: +48 32 251 42 21
e-mail: biblioterapeutyczny@bs.katowice.pl
poniedziałek–piątek w godz. 8.00–18.00

  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.