Czytelnia Zbiorów Specjalnych

Czytelnia udostępnia:

 • stare druki – książki i czasopisma wydane do 1800 r.,
 • zbiory rękopiśmienne (rękopisy i maszynopisy),
 • kolekcję Biblioteki Teatru Lwowskiego (rękopisy, maszynopisy, druki),
 • kolekcję bibliofilską Romana Chrząstowskiego – zbiór książek, rękopisów, druków ulotnych i bibliofilskich,
 • kartografię (mapy, plany, atlasy),
 • dokumenty ikonograficzne (grafika, fotografie, pocztówki, ekslibrisy),
 • druki ulotne do 1960 r. (afisze, plakaty i inne dokumenty życia społecznego),
 • zbiory muzyczne (wydawnictwa nutowe i nagrania dźwiękowe),
 • zbiory filmowe (plakaty, filmy fabularne i dokumentalne),
 • medale i odznaki (katalog kartkowy w czytelni),
 • cimelia – szczególnie cenne druki wydane od początku XIX w. oraz książki z autografami autorów,
 • księgozbiór podręczny głównie z zakresu bibliologii (historia książki, rękopisoznawstwo) oraz historii sztuki, teatrologii, muzykologii i filmoznawstwa

Symbole lokalizacji w katalogu elektronicznym Integro: ZS, CF, BM

Do dyspozycji czytelników m.in. stanowiska do słuchania nagrań i oglądania filmów oraz stanowisko komputerowe.

Czytelnia Zbiorów Specjalnych Biblioteki Śląskiej
plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
tel.: ((+48)) 32 20 83 717
e-mail: zbiory.specjalne@bs.katowice.pl
poniedziałek 12.00–15.00
wtorek-piątek 10.00–15.00

Czytelnia Zbiorów Specjalnych - widok na stanowiska dla czytelników (stoły, komputery i krzesła) oraz regały z książkami.
Czytelnia Zbiorów Specjalnych - na pierwszym planie zbliżenie na mapę, w tle stanowiska dla czytelników.
Czytelnia Zbiorów Specjalnych - zbliżenie na ustawione na półce stare druki w pięknych introligatorskich oprawach.

 • Wystawy Online

  To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.