Dział Biblioterapeutyczny

Dział Biblioterapeutyczny Biblioteki Śląskiej, mieszczący się w budynku przy ul. Ligonia 7 w Katowicach, pełni rolę ośrodka metodycznego dla bibliotek samorządowych województwa śląskiego w zakresie czytelnictwa osób chorych i niepełnosprawnych oraz biblioterapii. Pracuje na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w dostępie do informacji i integracji kulturalnej. W czytelni udostępnia materiały podejmujące tematykę osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach swojej działalności agenda realizuje wiele przedsięwzięć adresowanych do różnych grup. Wspólnym mianownikiem spotkań jest przeciwdziałanie wykluczeniu odbiorców z dostępu do kultury. Uczestniczą w nich osoby niepełnosprawne, uczniowie, seniorzy, a także więźniowie. Realizowane projekty:

 • Konwersatorium Biblioteki Śląskiej (warsztaty edukacyjne dla seniorów),
 • Spotkania terapeutyczne dla podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej i domów pomocy społecznej,
 • Warsztaty biblioterapeutyczne i lekcje biblioteczne dla dzieci ze szkół podstawowych.

Odbywają się tu także spotkania dla grup zorganizowanych – podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej czy stowarzyszeń. Zajęcia o charakterze biblioterapeutycznym i/lub arteterapeutycznym zachęcają do działań twórczych oraz do pogłębionej, refleksyjnej lektury tekstów terapeutycznych. Poprzez różnorodne bodźce wspomagają rozwój i terapię uczestników.

Informacje na temat realizowanych zadań edukacyjnych działu znajdują się w zakładce Edukacja.

Spośród wielu działań podejmowanych przez Dział Biblioterapeutyczny wyróżnić należy:

 • Zainicjowanie ogólnopolskiej bazy prezentacji multimedialnych zaopatrzonych w audiodeskrypcję. Baza jest efektem warsztatów szkoleniowych dla bibliotekarzy z województwa śląskiego w ramach projektu „Zilustruj mi słowem świat” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Baza pozwala instytucjom zajmującym się upowszechnianiem kultury na organizację spotkań także dla niewidomych i słabowidzących, a tym samym poszerzenie oferty kulturalnej skierowanej do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Baza audiodeskrypcji.
 • Udostępnianie przestrzeni wystawienniczej, w której eksponowane są prace przedstawicieli grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest to miejsce debiutu wielu artystów, dające możliwość prezentacji ich dzieł szerokiemu kręgowi odbiorców. „Mała Galeria” nieprzerwanie od 1988 r. promuje twórczość m.in. artystów niepełnosprawnych.
 • Współpraca na mocy porozumienia pomiędzy Biblioteką Śląską w Katowicach a kilkoma jednostkami penitencjarnymi działającymi na terenie województwa śląskiego, mająca na celu prowadzenie przez pracowników biblioteki działań kulturalno-oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem promocji książki i czytelnictwa. W ramach porozumienia prowadzony jest cykl prelekcji „Akademia kultury” oraz Dyskusyjny Klub Książki.
 • Organizacja corocznego Kiermaszu Wielkanocnego Rękodzieła Artystycznego Osób Niepełnosprawnych, podczas którego prezentowane są przedmioty wykonane przez podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej oraz domów pomocy społecznej. Impreza ma na celu promocję twórczości osób niepełnosprawnych oraz ich integrację ze środowiskiem.
 • Prowadzenie spotkań warsztatowych dających możliwość tworzenia i sprawdzania nowych form terapii na podstawie doświadczeń grupy. Twórcownia „FORMA-T” to nazwa programu, który wykorzystuje arteterapię w rozwoju osobowości uczestników. Zajęcia odbywają się cyklicznie – dwa razy w tygodniu (wtorek, środa).

Na wszystkie warsztaty prowadzone w Dziale Biblioterapeutycznym Biblioteki Śląskiej obowiązują zapisy drogą telefoniczną lub mailową.

Dział Biblioterapeutyczny
ul. Ligonia 7, 40-036 Katowice
tel.: +48 32 251 42 21 wew. 233
e-mail: biblioterapeutyczny@bs.katowice.pl
poniedziałek–piątek w godz. 8.00–18.00


 • Wystawy Online

  To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.