Biblioteki cyfrowe polskie

Federacja Bibliotek Cyfrowych

Strona, której podstawowym celem jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji online o zbiorach polskich instytucji nauki i kultury.

Śląska Biblioteka Cyfrowa

Biblioteka, powstała na mocy porozumienia Biblioteki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego, prezentuje zasoby związane z kulturalnym dziedzictwem Śląska.

Armarium – Dominikańska Biblioteka Cyfrowa

Biblioteka umożliwia dostęp do zasobów edukacyjnych, dziedzictwa kulturowego, regionaliów i muzykaliów.

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego

Zasoby Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego zawierają m.in. cyfrowe kopie najcenniejszych zabytków kultury piśmienniczej, kolekcje dzieł sztuki oraz materiały regionalne.

Centralna Biblioteka Judaistyczna

Biblioteka prezentuje zbiory Żydowskiego Instytutu Historycznego w postaci cyfrowej.

Cyfrowy Dolny Śląsk

Regionalne zasoby cyfrowe Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu i Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze.

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Zasoby cyfrowe Biblioteki Politechniki Wrocławskiej.

e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

Biblioteka cyfrowa Uniwersytetu Warszawskiego Crispa udostępnia wersje cyfrowe najcenniejszych zbiorów.

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

Biblioteka udostępnia zabezpieczone, poddane konserwacji i zdigitalizowane zbiory należące do Narodowego Zasobu Bibliotecznego (NZB).

Małopolska Biblioteka Cyfrowa

Biblioteka gromadzi i udostępnia dziedzictwo kulturowe Małopolski (książki, czasopisma, dokumenty), zabytki kultury narodowej przechowywane w małopolskich bibliotekach oraz publikacje z kolekcji małopolskich twórców i instytucji. W wyborze dostępny jest zasób edukacyjny, publikacje naukowe oraz informacja biznesowa i urzędowa.

Opolska Biblioteka Cyfrowa

Zasoby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, na które składają się zbiory dziedzictwa kulturowego, regionalia i zbiory współczesne.

Polona

Polska biblioteka cyfrowa udostępnia zdigitalizowane książki, czasopisma, grafiki, mapy, muzykalia, druki ulotne oraz rękopisy pochodzące ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz instytucji współpracujących.

Polonijna Biblioteka Cyfrowa

Biblioteka udostępnia szeroki zestaw unikatowych dokumentów wraz z publikacjami wprowadzającymi w tematykę Polonii.

Polska Matematyczna Biblioteka Cyfrowa

Biblioteka udostępniana pełne teksty polskich czasopism i książek matematycznych lub związanych z matematyką. Dużą część kolekcji stanowią archiwalne numery czasopism matematycznych. Można wśród nich znaleźć historyczne już prace Stefana Banacha i innych słynnych matematyków związanych z przedwojenną Polską Szkołą Matematyczną. W skład biblioteki wchodzą również czasopisma, które już się nie ukazują; najstarszy dostępny tom został wydany w 1888 roku.

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

Biblioteka, na której zbiór składają się obiekty z bibliotek naukowych i publicznych Poznania, udostępnia cztery typy zasobów: edukacyjny, dziedzictwa kulturowego, regionalia i muzykalia.

Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Udostępnia zbiory dotyczcie głównie historii miasta Gdańska, Gdyni, zbiorów kaszubskich, dokumentów życia społecznego, zabytkowych zbiorów kartograficznych.

Wirtualna Biblioteka Inżyniera®

Niekomercyjny internetowy portal branżowy udostępniający informacje w postaci opracowań, referatów i innych publikacji przekazanych nieodpłatnie przez autorów dla środowiska inżynierskiego.


  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.