Zrealizowane

Projekt zrealizowany

Akademia Kreatywnego Czytania – szkolenia dla bibliotekarzy

Termin realizacji: 1.03–31.12.2019 r. Głównym celem projektu było przeszkolenie pracowników śląskich bibliotek publicznych z zakresu…
Projekt zrealizowany

Badania nad zwiększeniem kompetencji młodych ludzi z rejonu Śląska do odbioru sztuki najnowszej wraz z kompleksowym kształceniem kadr animatorów kultury

Termin realizacji: od kwietnia do grudnia 2015 r. Cele projektu: Zdiagnozowanie warunków odbioru sztuki wizualnej przez młodzież…
Projekt zrealizowany

Biblioteka Teatru Lwowskiego

Termin realizacji: od września 2015 r. do grudnia 2018 r. Cele projektu: Zinwentaryzowanie i naukowe opracowanie drugiej…
Projekt zrealizowany

Biblioteka Totalna

Termin realizacji: 15.07–31.12.2021 r. Celem zadania „Biblioteka totalna – zakup niezbędnego wyposażenia do pracy zdalnej biblioteki…
Projekt zrealizowany

Chachory, gizdy, hultaje, frelki… biblioteka otwarta na młodych – szkolenia dla bibliotekarzy

Termin realizacji: od marca do listopada 2015 r. Założenia programowe szkolenia:Projekt szkoleniowy „Chachory, gizdy, hultaje, frelki……
Projekt zrealizowany

COOLtura książki

Termin realizacji: od marca do grudnia 2015 r. „COOLtura książki” to projekt promujący literaturę dla dzieci i młodzieży,…
Projekt zrealizowany

Digitalizacja czasopism regionalnych z lat 1887–1939

Termin realizacji: od 2014 r. do 2015 r. Projekt był etapem długofalowego formowania pełnej kolekcji czasopism regionalnych…
Projekt zrealizowany

Digitalizacja publikacji urzędowych wraz z modernizacją SPD

Termin realizacji: 2015 r. Projekt stanowił kolejny etap długofalowego budowania kolekcji śląskich czasopism regionalnych z XIX i XX…
Projekt zrealizowany

Doposażenie stanowisk pracy oraz szkolenia dla pracowników Biblioteki Śląskiej

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 30.06.2019 r. Celem głównym projektu było zapewnienie właściwych warunków pracy pracownikom…
Projekt zrealizowany

Erasmus + Bibliotekarze = Nowe Technologie

Projekt : „Erasmus + Bibliotekarze = Nowe Technologie” (nr 2021-1-PL01-KA122-ADU-000020896) Termin realizacji: 01.12.2021 – 30.11.2022 r.…
  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.