Bazy naukowe

zdjęcie naukowca w laboratorium

Bazy naukowe to agregatory zapewniające dostęp do książek, czasopism i innych treści o charakterze naukowym, przeznaczone dla środowisk akademickich, jak również dla osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z danej dziedziny. Część zbiorów jest ogólnodostępna, część może występować w dostępie płatnym. Zastosowanie specjalnej wyszukiwarki zapewnia wielotorowy przegląd literatury naukowej.

  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.