Polskie bazy naukowe

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN)

Składa się ze zdigitalizowanych materiałów archiwalnych, publikacji naukowych, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego wyselekcjonowanych ze zbiorów 16 polskich instytutów naukowych oraz ich bibliotek tworzących Konsorcjum Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych.

Otwórz Książkę

Cyfrowa kolekcja książek naukowych polskich uczonych reprezentujących różne dziedziny wiedzy.

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki CEON

Zawiera publikacje polskich naukowców w otwartym dostępie.

Infona. Portal Komunikacji Naukowej

Uniwersalna, repozytoryjna, otwarta platforma umożliwia dostęp do publikacji z różnych obszarów wiedzy, dzięki funkcjom komunikacyjnym ułatwia także współpracę, wymianę wiedzy, opinii i doświadczeń w środowisku naukowym.

POL-on.

Najbardziej obszerne repozytorium danych o polskiej nauce i szkolnictwie wyższym. Wyodrębniono w nim blisko 40 modułów. Jest największym z punktu widzenia zakresu zbieranych danych działającym systemem publicznym.

Academica

Największa w Polsce pełnotekstowa baza polskich publikacji naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy, zawierająca setki tysięcy tekstów, artykułów, monografii, podręczników i skryptów. Zasób publikacji dostępnych w systemie powiększa się każdego dnia. Dostęp do publikacji, które nie podlegają ochronie prawnoautorskiej lub są udostępnianie w modelu Open Access jest nieograniczony.

Nauka Polska

Najstarsza baza danych Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego gromadzi informacje dotyczące Nauki Polskiej: badań, ludzi nauki, instytucji oraz targów, wystaw i konferencji.

E-podreczniki

Do dyspozycji są: e-podręczniki, e-materiały do kształcenia ogólnego, e-materiały dla przedmiotów zawodowych, katalog zasobów dodatkowych – w wolnym dostępie.

Polski Komitet Normalizacyjny

Baza norm, ankiet powszechnych, komitetów technicznych oraz DIN-TERM prowadzona przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Bank Danych Lokalnych

Największa w Polsce baza danych o gospodarce, społeczeństwie i środowisku. BDL oferuje ponad 40 tys. cech statystycznych pogrupowanych tematycznie.

Główny Urząd Statystyczny

Bazy danych i informacje Głównego Urzędu Statystycznego.

ISAP. Internetowy System Aktów Prawnych

Baza redagowana przez zespół specjalistów w Ośrodku Informatyki Kancelarii Sejmu. ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, wydawanych przez Rządowe Centrum Legislacji.

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Udostępniona baza orzeczeń ma charakter informacyjny i edukacyjny, nie ma statusu zbioru urzędowego.

Bazy Biblioteki Sejmowej

Artykuły z wybranych czasopism polskich (o tematyce politycznej, prawno-ustrojowej, gospodarczej i społecznej), nagrania z audycji i wywiadów telewizyjnych, nagrania z posiedzeń Sejmu RP, wykonywanie prawa UE, parlamentaria polskie z lat 1919-1997, teksty konstytucji i innych dokumentów, stare druki.

EMIS. Europejski Matematyczny Serwis Informacyjny

Matematyczna baza danych.

EDUKATOR

Baza danych z zakresu m.in. pedagogiki, psychologii, socjologii, metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów, edukacji, literaturoznawstwa, językoznawstwa, bibliotekoznawstwa, medioznawstwa i politologi.

BazTOL „Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych”

Dziedzinowy przewodnik po zasobach sieciowych o kontrolowanej jakości.

Legalna kultura – baza

Miejsce prezentacji serwisów udostępniających zasoby kulturalne z poszanowaniem praw twórców. Znajdują się tutaj zarówno serwisy komercyjne, jak i te, które gromadzą zasoby oparte na wolnych licencjach.

Wolne Lektury

Biblioteka, w której znajdują się książki, które trafiły już do domeny publicznej, przede wszystkim lektury szkolne zalecanych do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Chmura Czytania

Portal oferuje bezpłatny dostęp do książek.

PAUart

Katalog zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności, na który składają się przede wszystkim zasoby graficzne.

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Gromadzi, opracowuje oraz konserwuje fotografie, nagrania dźwiękowe oraz filmy, które wchodzą w skład państwowego zasobu archiwalnego.

Zdigitalizowane archiwalia z zasobu NAC dostępne są w serwisie Szukaj w Archiwach.

Fototeka

Serwis prezentuje zasoby fotograficzne Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego związane tematycznie z historią filmu polskiego. Można znaleźć znane, jak i unikatowe fotosy i robocze zdjęcia z planu, zdjęcia twórców oraz fotografie z premier filmowych

Ninateka

to filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje koncertów, relacje dokumentujące życie kulturalne i społeczne oraz audycje radiowe.

Film Polski

Internetowa baza filmu polskiego.

Fina

Serwis specjalizujący się w prezentacji i udostępnianiu filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych z zasobów Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego.

GAPLA

Serwis prezentuje scyfryzowany dorobek polskiej i zagranicznej grafiki filmowej. Oprócz plakatów filmowych, jest także grafika związana z imprezami filmowymi: festiwalami, przeglądami, pokazami specjalnymi.

Centrum Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej. Instytut Pamięci Narodowej

Celem jest kompleksowe udzielanie informacji, na podstawie zgromadzonego zasobu archiwalnego, o ofiarach represji niemieckich i sowieckich w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu (1939–1956).

Archiwum Powstań Śląskich

Udostępniona przez Instytut Józefa Piłsudskiego baza danych zawiera zasoby archiwalne jednostki dotyczące Powstań Śląskich (1919-1921).

Polska Platforma Medyczna

Platforma jest efektem projektu realizowanego przez Śląski Uniwersytet Medyczny, współfinansowanego z funduszy unijnych pod nazwą „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym”. Łączy i udostępnia dane dotyczące aktywności naukowej i potencjału badawczego ośmiu jednostek Medycznych: Uniwersytetów z Białegostoku, Gdańska, Katowic, Lublina, Szczecina, Warszawy i Wrocławia oraz Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska

Baza Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach udostępnia zasoby archiwalne na temat dziejów szeroko pojętej medycyny i farmacji na Górnym Śląsku.

Dokumenty Śląska

Baza zawiera dokumenty, regesty, heraldykę, materiały ikonograficzne, wzmianki historyczne i pieczęcie średniowiecznego Śląska.

Fototeka Śląska

Baza zdjęć związanych z terenami i mieszkańcami wsi Śląska Opolskiego sporządzona przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.


  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.