Instytut Mediów Cyfrowych „Digitarium”

Instytut Mediów Cyfrowych „Digitarium” Biblioteki Śląskiej (IMC BŚ) został utworzony w listopadzie 2018 r. jako rozwinięcie wieloletniej działalności Biblioteki Śląskiej w zakresie digitalizacji piśmiennictwa. Jej początek datuje się na 1998 r., kiedy powstała pierwsza koncepcja biblioteki cyfrowej pn. Śląska Biblioteka Wirtualna. Zapoczątkowała ona systemowe podejście do digitalizacji zbiorów bibliotecznych, które zaowocowało w 2006 r. utworzeniem Śląskiej Biblioteki Cyfrowej (ŚBC), obecnie największej regionalnej biblioteki cyfrowej w Polsce.

Cyfryzację zbiorów bibliotecznych na szerszą skalę rozpoczęto po pozyskaniu funduszy krajowych i europejskich. Projekty „Społeczna Pracownia Digitalizacji” (MKiDN, Mecenat 2007) oraz Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych (MKiDN, PO IiŚ 2007–2013) przyniosły – prócz rozbudowy infrastruktury serwerowej, pracowni digitalizacji i utworzenia zespołu specjalistów – stopniową formalizację działań. W 2008 r. utworzono Społeczną Pracownię Digitalizacji (SPD), a w 2013 r. Dział Mediów Cyfrowych „Digitarium”. Wówczas też opracowano strategiczną koncepcję regionalnego klastra informacyjnego, tj. powiązania i docelowej integracji usług informacyjnych Biblioteki Śląskiej, a w perspektywie – innych instytucji regionu.

Projekty z funduszy MKiDN z lat 2014–2017 – digitalizacji czasopism, publikacji urzędowych i piśmiennictwa regionalnego – poszerzyły publicznie dostępne zasoby cyfrowe, unowocześniły platformę biblioteki cyfrowej oraz udostępniły w Internecie bazę regionalnej bibliografii BŚ. Realizowano także cyfryzację pełnego dorobku wydawniczego urzędów statystycznych – śląskiego i sąsiednich – oraz digitalizację dla projektu Śląski Słownik Geograficzno-Historyczny GEOHIST, koordynowanego przez Instytut Badań Regionalnych BŚ.

Powołanie IMC BŚ podkreśliło znaczenie cyfryzacji jako jednej z kluczowych kompetencji Biblioteki Śląskiej. Zwiększyło także możliwości cyfrowego zachowania i prezentacji regionalnego dziedzictwa.

Aktywności Instytutu Mediów Cyfrowych „Digitarium” Biblioteki Śląskiej są realizowane w następujących obszarach:

  • współpraca z instytucjami kultury, nauki i edukacji regionu w zakresie lokalizacji i digitalizacji dziedzictwa regionu w celu jego długoterminowego zachowania i prezentacji w Internecie;
  • koordynacja oraz rozwój techniczny i organizacyjny ŚBC, tworzonej obecnie przez 63 instytucje województw śląskiego i opolskiego;
  • wsparcie kompetencyjne i techniczne dla instytucji współpracujących w ramach ŚBC;
  • angażowanie wolontariuszy (szczególnie seniorów) do cyfryzacji piśmiennictwa (w ramach SPD);
  • przygotowanie i realizacja projektów;
  • realizacja koncepcji regionalnego klastra informacyjnego w ramach projektowego działania Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego (EFRR, 2018–2021) w partnerstwie z Regionalnym Instytutem Kultury, Instytucją Filmową „Silesia Film” i Operą Śląską w Bytomiu;
  • opracowywanie specjalistycznych bibliografii naukowych.

Instytut Mediów Cyfrowych „Digitarium” Biblioteki Śląskiej
plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
tel.: (+48) 32 208 38 70
e-mail: digitarium@bs.katowice.pl
poniedziałek–piątek w godz. 7.00–15.00

Digitarium
Śląska Biblioteka Cyfrowa

  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.