Dyskusyjne Kluby Książki

Koordynator wojewódzki: dr Magdalena Madejska, Dział Instrukcyjno-Metodyczny
plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
tel.: +48 32 208 37 61, +48 32 208 37 78
e-mail: metodyczny@bs.katowice.pl
poniedziałek–piątek w godz. 8.00–15.00

Dyskusyjne Kluby Książki to wspólny projekt Instytutu Książki i bibliotek wojewódzkich, adresowany przede wszystkim do osób korzystających z bibliotek publicznych.

Pomysł oparty jest na założeniu, że potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać o wspólnie czytanych książkach oraz że nie trzeba być krytykiem, by czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze. Celem klubów jest także ożywienie środowisk skupionych wokół bibliotek oraz zachęcenie samych bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie.

Kluby powstały z inicjatywy Instytutu Książki i działają przy jego wsparciu finansowym i merytorycznym od początku 2007 r. przy bibliotekach różnego stopnia – od bibliotek wojewódzkich po filie biblioteczne w małych miejscowościach.

Działalność klubów w naszym województwie koordynuje Biblioteka Śląska w Katowicach. Moderatorami spotkań klubowych są głównie bibliotekarze, choć zdarza się także, że rolę osoby prowadzącej dyskusję przejmują sami klubowicze. Uczestnictwo w klubie jest bezpłatne.

Członkiem klubu może zostać każdy, niezależnie od wieku, zainteresowań czy wykształcenia. Liczba klubowiczów w poszczególnych DKK jest różna i wynosi od kilku do 30 osób. Miłośnicy książki spotykają się średnio raz w miesiącu. Zadaniem biblioteki wojewódzkiej jest dostarczenie klubom wybranych książek oraz materiałów promocyjnych.

Aktualny wykaz Dyskusyjnych Klubów Książki województwa śląskiego (oraz innych województw) dostępny jest na stronie Instytutu Książki – zobacz

W województwie śląskim, w 54 bibliotekach, działa 100 klubów DKK, w tym 30 klubów dla dzieci i młodzieży.


Dofinansowano ze środków Instytutu Książki pochodzących z dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.