Działalność naukowo-badawcza

Biblioteka Śląska jest wojewódzką biblioteką publiczną o statusie naukowym. Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaliczona jest do grona bibliotek naukowych, które gromadzą i udostępniają specjalistyczny zasób biblioteczny o charakterze naukowym oraz zatrudniają kadrę prowadzącą działalność naukową i upowszechniającą naukę.

Jednym z głównych zadań Biblioteki Śląskiej jest inicjowanie, prowadzenie i publikowanie prac naukowo-badawczych z zakresu bibliotekoznawstwa, informacji naukowej i dziedzin pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów śląskich.

W strukturze Biblioteki Śląskiej działają także i prowadzą badania naukowe:
Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej
Instytut Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej

Biblioteka Śląska organizuje konferencje naukowe, realizuje projekty badawcze i popularyzujące wiedzę, współpracuje z innymi instytucjami naukowymi, wydaje publikacje książkowe (np. serie „Folia Scientica Bibliothecae Silesianae” oraz „Silesianka Przedstawia”), a także czasopismo naukowe „Książnica Śląska”.


  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.