Czytelnia Zbiorów Śląskich

Czytelnia Zbiorów Śląskich w czasie trwania stanu epidemii jest zamknięta!

Czytelnia udostępnia:

  • książki i czasopisma dotyczące Śląska, dzieła autorów śląskich i ze Śląskiem związanych wydane w XIX, XX i XXI w., publikacje śląskich oficyn wydawniczych (górnośląskich do 1922 r., dolnośląskie polonika do 1945 r.; szczegóły na stronie poświęconej kolekcji zbiorów śląskich),
  • zbiory cyfrowe oraz książki i czasopisma z magazynów ogólnych,
  • śląskoznawczy księgozbiór podręczny, obejmujący wydawnictwa o charakterze ogólnym (encyklopedie, słowniki, bibliografie, biografie, przewodniki, publikacje statystyczne) oraz szczegółowym (dotyczące geografii, historii, literatury, etnografii, sztuki, religii),
  • kopie mikrofilmowe ze zbiorów śląskich oraz mikrofilmy pozytywowe z dokumentacji archiwalnej powstań śląskich 1919–1921 (własność Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku).
  • dokumenty życia społecznego dotyczące Śląska, wydawane od 1960 r. dokumentujące życie społeczne i wydarzenia historyczne (m.in. zaproszenia, afisze, ulotki, kalendarze, katalogi, wykazy osobowe i rzeczowe – książki telefoniczne i teleksowe)

Najcenniejsze i najciekawsze materiały zostały zdigitalizowane i są dostępne w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.

Na miejscu udostępniany jest także księgozbiór dzieł oraz opracowań dotyczących życia i twórczości Arnolda Zweiga.

Symbol lokalizacji w katalogu elektronicznym Integro: SLP

Do dyspozycji czytelników m.in. stanowiska z czytnikami mikrofilmów i stanowiska komputerowe.

Samoobsługowo w czytelni można korzystać z kserokopiarki, która umożliwia wykonanie czarno-białych lub kolorowych odbitek A4 i A3.
Cennik opłat i usług świadczonych w Bibliotece Śląskiej

Czytelnia Zbiorów Śląskich
plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
tel.: +48 32 208 37 22

  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.