Czytelnia Zbiorów Śląskich

Czytelnia udostępnia:

  • książki i czasopisma dotyczące Śląska, dzieła autorów śląskich i ze Śląskiem związanych wydane w XIX, XX i XXI w., publikacje śląskich oficyn wydawniczych (górnośląskich do 1922 r., dolnośląskie polonika do 1945 r.),
  • zbiory cyfrowe oraz książki i czasopisma z magazynów ogólnych,
  • śląskoznawczy księgozbiór podręczny, obejmujący wydawnictwa o charakterze ogólnym (encyklopedie, słowniki, bibliografie, biografie, przewodniki, publikacje statystyczne) oraz szczegółowym (dotyczące geografii, historii, literatury, etnografii, sztuki, religii),
  • kopie mikrofilmowe ze zbiorów śląskich oraz mikrofilmy pozytywowe z dokumentacji archiwalnej powstań śląskich 1919–1921 (własność Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku),
  • dokumenty życia społecznego dotyczące Śląska, wydawane od 1961 r. dokumentujące życie społeczne i wydarzenia historyczne (m.in. zaproszenia, afisze, ulotki, kalendarze, katalogi, wykazy osobowe i rzeczowe – książki telefoniczne i teleksowe).

Najcenniejsze i najciekawsze materiały zostały zdigitalizowane i są dostępne w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.

Symbol lokalizacji w katalogu elektronicznym Integro: SLP

Do dyspozycji czytelników m.in. stanowiska z czytnikami mikrofilmów i stanowiska komputerowe.

Samoobsługowo w czytelni można korzystać z kserokopiarki, która umożliwia wykonanie czarno-białych lub kolorowych odbitek A4 i A3.

Cennik opłat i usług świadczonych w Bibliotece Śląskiej

Czytelnia Zbiorów Śląskich
plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
tel.: (+48) 32 208 37 22
e-mail: zbiory.slaskie@bs.katowice.pl
poniedziałek 12.00–18.00
wtorek-sobota 8.00–15.00

Czytelnia Zbiorów Śląskich - widok na podwójne stanowiska dla czytelników (stoły, komputery i krzesła) oraz regały z książkami.
Czytelnia Zbiorów Śląskich - widok na duży regał z książkami.
Czytelnia Zbiorów Śląskich - zbliżenie na pojedyncze miejsca siedzące, w tle regały z książkami.

  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.