Instytut Badań Regionalnych

Decyzją Sejmiku Śląskiego w 2011 r. powołano Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej (IBR BŚ).

Powołanie IBR BŚ było rezultatem kilkuletnich starań o przywrócenie w Katowicach instytucji o charakterze naukowo-badawczym. O wadze tej decyzji niech świadczą słowa Dyrektora Biblioteki Śląskiej prof. zw. dr. hab. Jana Malickiego: „Utworzenie Instytutu odbieram z radością i satysfakcją. To postulat, który od lat wysuwały środowiska naukowe”.

Instytut Śląski, pierwszy ośrodek zajmujący się badaniami regionalnymi w Katowicach, powołany został w 1934 r. przez Romana Lutmana. Działał do 1949 r., w czasie wojny – konspiracyjnie. W 1957 r. podjęto decyzję o kontynuowaniu badań nad regionem przez Śląski Instytut Naukowy im. Jacka Koraszewskiego. Instytut ten zakończył działalność w 1992 r.

Kierownictwo nad Instytutem Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej objął w marcu 2012 r. prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek. Dwa główne projekty prowadzone obecnie przez dział to platforma „Eduś” oraz „Encyklopedia Województwa Śląskiego”. Od 2017 r. trwają pracę nad Śląskim Słownikiem Geograficzno-Historycznym GEOHIST. Od 2018 r. dostępny jest portal: debaty.ibrbs.pl, na którym pojawiać się będą teksty dotyczące kolejnych tematów przewodnich.

Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej co roku organizuje konferencję naukową poświęconą historii terenów województwa śląskiego. Jest też współorganizatorem Konkursu Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku.

Do tej pory odbyły się m.in.:
500 lat Reformacji na Górnym Śląsku (2017),
Wilhelm Szewczyk (1916–1991) w stulecie urodzin (2016),
Oni tworzyli obraz Górnego Śląska w XX w. (2015),
I wojna światowa na Śląsku. Historia – Literatura – Kultura (2014),
„Będzie burza?”, Prymas August Hlond na czele Kościoła katolickiego w Polsce wobec nowych ideologii i nowego ładu europejskiego w pierwszej połowie XX w. (2013),
Rok 1813. Bilans epoki napoleońskiej na Śląsku (2013),
Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX w. (2012).

Prowadzi również działalność wydawniczą obejmującą publikacje z zakresu historii województwa śląskiego. Do tej pory ukazały się książki:
Dziedzictwo górnośląskiej reformacji (2018),
500 lat Reformacji na Górnym Śląsku (2017),
Oni tworzyli obraz Górnego Śląska w XX w. (2017),
I wojna światowa na Śląsku. Historia-literatura-kultura (2016),
Śląsk w dobie kampanii napoleońskiej (2014),
Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX w. (2014),
Biografia Patrycego Cieszkowskiego (2014).

Dzięki staraniom Instytutu udało się też wznowić ponad stuletnią tradycję wydawania „Zarania Śląskiego”. Czasopismo wydawane jest jako „Zaranie Śląskie. Seria druga”.

Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej
ul. Ligonia 7, 40-036 Katowice
tel.: (+48) 32 251 42 21 wew. 305
e-mail: ibr@bs.katowice.pl
poniedziałek–piątek w godz. 7.00–15.00
http://ibr.bs.katowice.pl


  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.