Wypożyczalnia

Książki wypożyczać mogą osoby pełnoletnie zapisane do biblioteki oraz osoby, które ukończyły 13 lat, za poręczeniem rodzica lub opiekuna prawnego (wymagana jest podpisana przez rodzica druga część karty zapisu oraz dowód osobisty rodzica lub opiekuna prawnego). W każdym innym przypadku ze zbiorów można korzystać na miejscu, w czytelniach.

Jakie są warunki wypożyczania książek?

 • książki do Wypożyczalni zamawia się drogą elektroniczną, za pośrednictwem terminali znajdujących się na terenie biblioteki, a także drogą internetową poprzez indywidualne konto użytkownika,
 • zamówienia składane na godzinę przed zamknięciem Wypożyczalni są realizowane następnego dnia,
 • książki nieodebrane z Wypożyczalni w ciągu 4 dni odsyła się do magazynów,
 • książki można wypożyczać tylko za okazaniem aktualnej karty bibliotecznej. Właściciel karty bibliotecznej odpowiada za wszystkie wypożyczenia dokonane za pomocą jego karty.

Jaki jest limit wypożyczeń z biblioteki?

 • właściciel karty bibliotecznej jest uprawniony do wypożyczenia 10 woluminów na okres 4 tygodni,
 • studenci, doktoranci oraz stypendyści (w tym zagraniczni) wyższych uczelni, które zawarły umowę o współpracy z Biblioteką Śląską, po przedłożeniu dokumentu wskazanego w umowie są uprawnieni do wypożyczenia 10 woluminów na okres 4 tygodni,
 • pracownicy naukowi, którzy przedstawili dokument poświadczający status pracownika naukowego uczelni, są uprawnieni do wypożyczenia 20 woluminów na okres 8 tygodni,
 • obcokrajowcy są uprawnieni do wypożyczenia 2 woluminów na okres 4 tygodni.

Termin zwrotu wypożyczonych książek można prolongować czterokrotnie, jeżeli nie zostały zarezerwowane przez innych czytelników. Zwroty przyjmowane są w Wypożyczalni (całodobowy zwrot książek umożliwia także wrzutnia).

Prolongaty można dokonać najpóźniej w dniu, w którym przypada termin zwrotu książek:

 • przez indywidualne konto internetowe użytkownika,
 • osobiście w Wypożyczalni,
 • telefonicznie: (+48) 32 208 37 48.

Opłaty za przetrzymanie, zniszczenie lub zagubienie zbiorów:

 • opłata za przetrzymanie zbiorów ponad określony termin – 1,50 zł za 1 dokument, za każdy tydzień zwłoki,
 • opłata za wysłanie upomnienia: 3,30 zł za pierwsze upomnienie, 5,90 zł za każde następne upomnienie,
 • opłata za zniszczenie lub uszkodzenie zbiorów – należność szacowana według wartości szkody,
 • opłata za zagubienie zbiorów – należność według regulaminu korzystania ze zbiorów.

Opłaty można uregulować przelewem na konto biblioteki:
Santander Bank Polska S.A. 21 1090 1186 0000 0001 4306 5831
lub na miejscu, w Wypożyczalni Biblioteki Śląskiej (gotówką lub kartą płatniczą).

Wzory wniosków:

Wypożyczalnia
plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
tel.: (+48) 32 208 37 48
Informacje udzielane są w godzinach otwarcia Biblioteki Śląskiej.


 • Wystawy Online

  To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.