Biblioteki cyfrowe zagraniczne

Biodiversity Heritage Library

BHL to konsorcjum bibliotek botanicznych i bibliotek historii naturalnej współpracujących w celu zdigitalizowania i upowszechnienia w otwartym dostępie kolekcji literatury dotyczącej bioróżnorodności.

British History Online

Cyfrowa biblioteka pierwotnych i wtórnych źródeł poświęconych średniowiecznej i współczesnej historii Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Europeana

Biblioteka cyfrowa, wirtualne muzeum i archiwum mające za cel udostępnienie dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy w internecie, które współpracuje z ponad 3000 instytucjami kultury w Europie.

The New York Public Library Digital Collections

Cyfrowe archiwum utworzone przez New York Public Library, które zapewnia bezpłatny dostęp do dużej kolekcji zdigitalizowanych obrazów.

World Digital Library

Międzynarodowa biblioteka cyfrowa pod patronatem UNESCO i Biblioteki Kongresu promująca światowe dziedzictwo kulturowe.


  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.