Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Okręg Śląski

Cele strategiczne realizowane są przez działania podejmowane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i poszczególne ogniwa terenowe – zarządy okręgów, oddziałów i kół. Z informacjami na temat działalności Stowarzyszenia zapoznać się można na portalu www.sbp.pl.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest największą, działającą od 1917 r. organizacją, zrzeszającą bibliotekarzy ze wszystkich typów bibliotek w Polsce. Działalność SBP oparta jest na pracy społecznej członków zrzeszonych w 16 okręgach, odpowiadających podziałowi administracyjnemu kraju.
Misją SBP jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa i integracji środowiska, a także kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotek i bibliotekarzy.
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na lata 2010–2021 wyznaczyło sobie następujące cele strategiczne:

  • uzyskanie realnego wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce,
  • partnerstwo w tworzeniu społeczeństwa wiedzy,
  • podejmowanie działań integrujących społeczność bibliotekarską,
  • zwiększanie dostępu do nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy,
  • wpływ na zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza.

Siedzibą Zarządu Okręgu SBP w Katowicach jest Biblioteka Śląska

Stowarzyszenie bibliotekarzy polskich

Sylwia Błaszczyk – przewodnicząca
tel.: +48 32 208 37 16
e-mail: slaski@sbp.pl

Ogniwa terenowe:

Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu
Maria Kycler (Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) – przewodnicząca zarządu sekcji
tel.: +48 69 575 83 60
e-mail: mariakycler@gmail.com

Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej
Łucja Ruchała (Książnica Beskidzka) – przewodnicząca zarządu oddziału
tel.: +48 32 822 82 22 wew. 222
e-mail: kruchala@ksiaznica.bielsko.pl

Zarząd Oddziału w Częstochowie
Katarzyna Parkitna (Biblioteka Publiczna im. Wł. Biegańskiego) – przewodnicząca zarządu oddziału
tel.: +48 34 360 61 18
e-mail: katarzyna_parkitna@wp.pl

Zarząd Oddziału w Katowicach
Marzena Łykowska (MBP w Dąbrowie Górniczej) – przewodnicząca zarządu oddziału
tel.: +48 32 639 03 29
e-mail: sbp@biblioteka-dg.pl

  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.