Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Okręg Śląski

Cele strategiczne realizowane są przez działania podejmowane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i poszczególne ogniwa terenowe – zarządy okręgów, oddziałów i kół. Z informacjami na temat działalności Stowarzyszenia zapoznać się można na portalu www.sbp.pl.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest największą, działającą od 1917 r. organizacją, zrzeszającą bibliotekarzy ze wszystkich typów bibliotek w Polsce. Działalność SBP oparta jest na pracy społecznej członków zrzeszonych w 16 okręgach, odpowiadających podziałowi administracyjnemu kraju.
Misją SBP jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa i integracji środowiska, a także kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotek i bibliotekarzy.
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na lata 2010–2021 wyznaczyło sobie następujące cele strategiczne:

  • uzyskanie realnego wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce,
  • partnerstwo w tworzeniu społeczeństwa wiedzy,
  • podejmowanie działań integrujących społeczność bibliotekarską,
  • zwiększanie dostępu do nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy,
  • wpływ na zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza.
Stowarzyszenie bibliotekarzy polskich

Siedzibą Zarządu Okręgu SBP w Katowicach jest Biblioteka Śląska.

Magdalena Gomułka – przewodnicząca
tel.: (+48) 32 208 37 19
e-mail: magdalena.gomulka@bs.katowice.pl; slaski@sbp.pl

Mirela Przybyła – wiceprzewodnicząca
tel.: (+48) 32 470 11 83
e-mail: mirela.przybyla@biblioteka.jastrzebie.pl

Ogniwa terenowe:

Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu
Dagmara Bubel (Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej) – przewodnicząca zarządu sekcji
tel.: (+48) 34 325 09 57
e-mail: dagmara.bubel@pcz.pl

Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej
Ewa Troneczek– przewodnicząca zarządu oddziału
tel.: (+48) 32 822 82 21 wew. 235
e-mail: etroneczek@ksiaznica.bielsko.pl

Zarząd Oddziału w Częstochowie
Justyna Szałkowska (Biblioteka Publiczna im. Wł. Biegańskiego) – przewodnicząca zarządu oddziału
tel.: (+48) 34 360 61 12
e-mail: katarzyna_parkitna@wp.pl

Zarząd Oddziału w Katowicach
Marzena Łykowska (MBP w Sosnowcu) – przewodnicząca zarządu oddziału
tel.: (+48) 32 266 33 96
e-mail: sbpoddzialwkatowicach@gmail.com

Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich działające przy Bibliotece Śląskiej
Wisława Bertman – przewodnicząca
e-mail: wislawa.bertman@bs.katowice.pl


  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.