Śląskie Towarzystwo Miłośników Książki i Grafiki

Celem Towarzystwa jest krzewienie zamiłowania do książki i grafiki, popularyzowanie czytelnictwa, organizowanie zebrań, wykładów, odczytów, konferencji, konkursów, wystaw i wycieczek tematycznych z zakresu sztuki książki i grafiki, inicjowanie edycji druków bibliofilskich oraz współpraca z innymi towarzystwami bibliofilskimi.

Śląskie towarzystwo miłośników książki i grafiki

Aktualny skład Zarządu:

 • Krystian Szczęsny – prezes
 • Krzysztof Kwiatkowski – wiceprezes
 • Anita Tomanek – sekretarz
 • Bogusław Małusecki – skarbnik
 • członkowie:
  • Agnieszka Stryczek
  • Krzysztof Witkowski

Komisja Rewizyjna:

 • Janina Brandys – przewodnicząca
 • członkowie:
  • Józef Woźniak

Siedzibą Śląskiego Towarzystwa Miłośników Książki i Grafiki jest Biblioteka Śląska.

Krystian Szczęsny – prezes
e-mail: ksz62@interia.pl


 • Wystawy Online

  To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.