Termin realizacji: od 2014 r. do 2015 r.

Projekt był etapem długofalowego formowania pełnej kolekcji czasopism regionalnych z XIX i XX w., udostępnianej w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej jako unikalnej bazy źródłowej. W grupie docelowej projektu znaleźli się naukowcy, studenci, miłośnicy historii regionu, pracownicy instytucji kultury i globalna publiczność. Zdecydowano się na edycje prasy polskiej z tego okresu, w miarę kompletne, często udostępniane czytelnikom i cytowane w pracach naukowych.

Wybrane tytuły:

  • „Gazeta Robotnicza” (wyd. Berlin, Katowice),
  • „Nowiny Raciborskie” (Racibórz),
  • „Katolik Codzienny” (Bytom),
  • „Głos Śląski” (Gliwice),
  • „Górnoślązak” (Katowice), kontynuacja,
  • „Polak” (Katowice), kontynuacja.

Zestaw uzupełnia popularny na Górnym Śląsku dziennik niemiecki „Der Oberschlesische Wanderer”.

Wzbogaciły one zbiór udostępnianych w ŚBC czasopism, dokumentując szczegółowo przede wszystkim okres istotnych zmian historycznych w regionie: polskie odrodzenie narodowe XIX–XX w., kampanię plebiscytową i walki powstańcze (z istniejącymi już w sieci materiałami archiwalnymi w NDAP skompletowane zostaną wszystkie źródła na temat powstań śląskich), funkcjonowanie polskiego województwa śląskiego.

Dzięki przyznanym środkom zakupiono wyposażenie w postaci dwóch skanerów dziełowych, sześciu stanowisk korektorskich oraz serwera kompresji wraz z oprogramowaniem do OCR. Realizowany projekt powiększy zasób ŚBC o blisko 230 000 skanów, więc ponad 38 000 publikacji udostępnionych czytelnikom na całym świecie.


Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura+. Priorytet: Digitalizacja.