Kryterium Asów. Wyścig Przyjaźni Polski i Czechosłowacji

Henryk Grzonka

ISBN 978-83-64210-53-2
Data publikacji 2021
Liczba stron 220
Okładka miękka
Format 175 x 246 mm

Publikacja „Kryterium Asów, Wyścig Przyjaźni Polski i Czechosłowacji. Wyścigi Wydawnictwa Wyniki” stanowi mariaż ogromnej wiedzy sportowej red. Henryka Grzonki i bogatych zbiorów Biblioteki Śląskiej. Jest drugim katalogiem o tematyce sportowej, wydanym w książnicy, dla którego inspiracją stały się dokumenty życia społecznego (dżs) przechowywane w Dziale Zbiorów Śląskich. Pierwsze wydawnictwo związane było z wydarzeniami sportowymi, które miały miejsce na Stadionie Śląskim w latach 1956–2018 i które było klasycznym katalogiem. To poświęcone jest ważnym i prestiżowym wyścigom kolarskim, które były organizowane na szosach Górnego Śląska, Zagłębia Dąbrowskiego oraz (w przypadku Wyścigu Przyjaźni) na przygranicznych terenach Czechosłowacji, w latach 1954–2000. Zawiera materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Śląskiej a także z kolekcji prywatnych, głównie programy, plakaty i afisze. Jest to specyficzny rodzaj zbiorów, który w ostatnich czasach stanowi coraz częściej przedmiot refleksji naukowej a ich wartość źródłowa, poznawcza i informacyjna jest nieoceniona. Istotną zawartością wydawnictwa jest także historia tych wyścigów. Obejmuje ona zarówno relacje z ich przebiegu, opisy rywalizacji na poszczególnych etapach ale przede wszystkim szczegółowe wyniki. Historia tych prestiżowych imprez kolarskich nigdy wcześniej nie została opracowana i nie doczekała się żadnych publikacji.

Biblioteka Śląska planuje kontynuację serii wydawniczej „Wyścigi Wydawnictwa Wyniki” i opracowanie w przyszłości także innych, rozgrywanych na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, prestiżowych kolarskich imprez.


  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.