Termin realizacji: 01.07–31.12.2021 r.

Cel: promocja czytelnictwa w wyizolowanej grupie społecznej, jaką są osadzeni.

W ramach projektu zostanie zorganizowany festiwal literacki, którego motyw przewodni stanowią podróże. Będzie się on składał z dwóch części. Pierwsza zakłada cykl spotkań z ludźmi, których pasją są podróże. Spotkania będą miały charakter online. W części drugiej zostanie przeprowadzony konkurs wiedzy dotyczącej wybranych pozycji książkowych o charakterze podróżniczym – zarówno w formie stacjonarnej, jak i online.

Projekt daje osadzonym okazję do obcowania z literaturą i zachęca do czytania, pokazując, że to doskonała forma spędzania wolnego czasu, która rozwija umysł, wyobraźnię i zmysł krytyczny. I która budzi refleksję nad sobą i światem, co jest doskonałym wstępem do życia na wolności. Zaproponowanie osadzonym literatury podróżniczej i spotkań z globtroterami nie jest przypadkowe, ponieważ podróż kojarzy się z wolnością i chęcią poznania czegoś nowego.

Przedsięwzięcie ma na celu podniesienie czytelniczych kompetencji osadzonych, wzbogacenie ich słownictwa i nauczenie posługiwania się językiem literackim. Ma też zachęcić do odkrycia swoich pasji i poszukiwania celu w życiu.

W projekcie wezmą udział osadzeni z wybranych ośrodków penitencjarnych na terenie województwa śląskiego:

  • Areszcie Śledczym w Bytomiu,
  • Areszcie Śledczym w Katowicach,
  • Areszcie Śledczym w Mysłowicach,
  • Zakładzie Karnym w Zabrzu.

Współorganizatorami przedsięwzięcia są ww. placówki oraz Śląskie Stowarzyszenie Podróżnicze „Garuda”.
Patroni medialni: „Forum Służby Więziennej” oraz Śląski Pegaz.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.