22.11.2021–14.01.2022 r.

Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej, Galeria Intymna,
Kuratorka: Ewa Kokot

Cykl wystaw realizowany w ramach projektu „Pola widzenia książki – pomosty” będzie pokazywać styk autorskiej wypowiedzi w dwóch językach: wizualnym i literackim. Wystawy będą odwróceniem procesu ilustrowania – tu dzieło plastyczne będzie inspiracją dla literatury, a nie odwrotnie. Literatura będzie końcowym elementem działania, celem i najważniejszym aspektem projektu. Zaproszeni poeci, prozaicy i eseiści stworzą autorskie teksty w odwołaniu do prac tworzonych w różnych formach sztuki.

Czwarta wystawa w ramach projektu „Pola widzenia książki – pomosty”:
Wystawa IV: „Wideo-art: Ksawery Kaliski, tekst: Wojciech Brzoska”

Czwarta wystawa, domykająca cykl ekspozycji łączących tekst literacki ze sztuką, będzie najbardziej dosłownym połączeniem obu mediów. Ksawery Kaliski, artysta tworzący wideo-arty, w działaniu szuka nowoczesnych form wyrazu. W swoich pracach często posługuje się sztuką multimediów, a gotowe dzieła nierzadko mają wymiar interaktywny, zapraszający odbiorców do współdziałania. Zainspirowane twórczością autora wiersze poety, Wojciecha Brzoski, będą stanowić część stworzonych przez Kaliskiego wideo-artów. Twórczy eksperyment to zaskakujące połączenie sztuki wideo i poezji, dostarczające odbiorcom wiele możliwości interpretacji. Jednocześnie scalenie obu języków jest wymownym podsumowaniem cyklu, pokazującym, że pozornie nieprzystające do siebie media, mogą doskonale współdziałać i tworzyć nowe, ożywcze zestawienia.

W ramach cyklu POMOSTY WARTOŚCI odbędzie się również spotkanie prowadzone przez Bartłomieja Majzla pt. „ODWAGA – jak skoczyć i wpaść w ciepłe, nieznane ramiona”. Rozmowa będzie dostępna online.

Wystawa będzie dostępna dla osób indywidualnych i grup (limit do 15 osób). Obowiązuje rezerwacja miejsc. Zapisy obowiązkowe (miejsca limitowane tylko za potwierdzeniem) na adres: domoswiatowy@bs.katowice.pl

Ksawery Kaliski – w 2002 ukończył z wyróżnieniem Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W 2013 r. uzyskał stopień doktora sztuki za pracę interaktywną wykorzystującą sztuczną inteligencję PR•OR•OK. W 2020 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuki. Jest adiunktem w Pracowni Działań Multimedialnych na macierzystej uczelni. Od 2003 r. prowadzi firmę Artmediale zajmującą się szeroko rozumianym designem, rzeźbą i sztuką multimediów. Współpracuje z projektantami, informatykami i muzykami przy zaawansowanych projektach multimedialnych związanych z przestrzenią interaktywną oraz autorskimi interfejsami. Dla UNESCO stworzył opracowanie prezentacji multimedialnej Pamięć Polski – Pamięć Świata. Jest autorem koncepcji interaktywnego Muzeum Chopina w Warszawie oraz koncepcji interaktywnej wystawy nowych sal w Kopalni Soli „Wieliczka” (UNESCO). W ramach międzynarodowej kolekcji sztuki art+science stworzył interaktywną instalację EON dla Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Stworzył monumentalne rzeźby stacji drogi krzyżowej dla parafii NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju.

Wojciech Brzoska – ur. w 1978 r., poeta, autor dobrze przyjętych przez krytykę literacką dziesięciu książek poetyckich (najnowsza to „Plejady” z 2021 r.). Od debiutu, czyli od ponad 20 lat, aktywnie obecny w polskim życiu literackim. Od dekady współpracuje także ze znakomitymi muzykami, łącząc swoje wiersze zarówno z muzyką elektroniczną (zespoły Brzoska i Gawroński oraz Piksele), jak i gitarową (trio Brzoska/Marciniak/Markiewicz). Z muzykami zagrał blisko 100 koncertów w całej Polsce. Odbył także wiele spotkań autorskich z czytelnikami. Laureat poetyckiej nagrody Otoczaka (2007), przyznawanej za najlepszy tom wierszy, opublikowany w danym roku. Swoje wiersze zamieszczał w najważniejszych polskich czasopismach literackich i kulturalnych (m.in. „Odra”, „Czas Kultury”, „Akcent”, „Tygodnik Powszechny”, „Kwartalnik Artystyczny”) oraz w prasie zagranicznej (m.in. „Manuskripte”, „Ostragehege” czy „Cordite Poetry Review”). Jego utwory były tłumaczone na: angielski, niemiecki, czeski, słowacki, słoweński, serbski i hiszpański. Ukazywały się także w wielu antologiach poetyckich, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. O jego twórczości literackiej pozytywnie wypowiadali się m.in. Henryk Bereza, Karol Maliszewski czy Anna Kałuża. Jako wieloletni pracownik katowickiego więzienia mjr Wojciech Brzoska jest pomysłodawcą adresowanego do osadzonych Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jeana Geneta. Mieszka w Katowicach.

Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej ul. Francuska 12, 40-015 Katowice
tel.: +48 32 255 43 21 e-mail: domoswiatowy@bs.katowice.pl


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.