28 września 2021 r., godz. 17.00

Zapraszamy na premierę pierwszego pełnego przekładu „Opowieści kanterberyjskich” Geoffreya Chaucera, które były dotąd tłumaczone na język polski jedynie we fragmentach. Nowy przekład Jarka Zawadzkiego, wydany nakładem Biblioteki Śląskiej, obejmuje całość. Podstawą tłumaczenia była – ceniona przez badaczy dzieł Chaucera – edycja z 1894 roku pod redakcją Waltera Skeata.
Publikacja została wzbogacona ilustracjami przygotowanymi przez Macieja Sieńczyka – rysownika i twórcę komiksów, którego ilustracje można znaleźć w magazynach oraz w książkach m.in. Doroty Masłowskiej.

W programie wydarzenia m.in. panele eksperckie:

I. Chaucer w polszczyźnie
O języku średnioangielskim i wyzwaniach translatorskich związanych z pierwszym kompletnym przekładem dzieła Chaucera z tłumaczem Jarkiem Zawadzkim rozmawia prof. dr hab. Rafał Molencki.

II. Chaucer „przerysowany”
O kanonie literatury powszechnej, świecie „Opowieści kanterberyjskich” oraz Chaucerowskiej afektologii rozmawiają dr hab. prof. UŚ Anna Czarnowus, dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek oraz Maciej Sieńczyk, ilustrator.

Prowadzenie: dr Anna Musialik, dr Jan Baron Biblioteka Śląska, sala Parnassos,
plac Rady Europy 1, Katowice

Liczba miejsc ograniczona. Wydarzenie odbędzie się z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego.

Uczestnicy wydarzeń kulturalnych w Bibliotece Śląskiej zobligowani są do:

  • dezynfekcji dłoni po wejściu do budynku,
  • używania maseczki ochronnej zakrywającej usta i nos podczas przebywania na terenie Biblioteki,
  • wypełnienia oświadczenia uczestnika imprezy dotyczącego niestwarzania zagrożenia zarażeniem się koronawirusem oraz zaakceptowanie informacji o ochronie danych osobowych,
  • zachowania dystansu 1,5-2 m podczas wejścia do obiektu, na korytarzach i w miejscach, w których organizowane są wydarzenia.