25 listopada 2021 r., godz. 17.00

Instytut Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej w ramach cyklu „Architektoniczna Triada” zaprasza na I część wykładu dr arch. Justyny Swoszowskiej – „Gliwice na tle europejskich tendencji w architekturze – od modernizmu do postmodernizmu”.

Długa historia Gliwic sięga średniowiecza i każdy z okresów rozwoju pozostawił w obrazie miasta do dzisiaj wyraźny ślad. Można studiować te ślady ograniczając się do skali miasta, analizować je ze względu na okres powstania i styl, konstrukcję, formę i detal. Dużo bardziej interesujące jest jednakże studiowanie ich genezy, w szerszym europejskim kontekście. Architektura to sztuka kształtowania przestrzeni i jak żadna inna dziedzina sztuki jest uwarunkowana społecznie, politycznie, ekonomicznie i ma wpływ na komfort życia. Jej rozwój generują rosnące możliwości techniczne, normatywy prawne, nowe teorie i koncepcje w dziedzinie filozofii i sztuki i polityki społecznej. Szczególnie wyraźne przeobrażenia w rozwoju architektury miały miejsce w przełomowych momentach historii, do których bez wątpienia należą rewolucja przemysłowa II połowy XVIII w., wojny światowe, rewolucja obyczajowa lat 60. XX w., najnowsza rewolucja technologiczna. Skutki tych przeobrażeń widoczne są również w architekturze Gliwic.

Dr inż. arch. Justyna Swoszowska – architektka, badaczka i historyczka architektury XX w., wykładowczyni akademicka. Współpracuje z Instytutem Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej. Zaangażowana w ochronę lokalnego dziedzictwa i partycypację społeczną. Współzałożycielka Stowarzyszenia Miasto Ogród Gliwice, działającego w celu ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Prowadzi badania dotyczące architektury XX wieku oraz konserwacji zabytków. Współpracuje z miesięcznikiem Architektura Murator, do którego pisze krytyczne teksty na temat architektury najnowszej. Autorka publikacji z zakresu architektury współczesnej i ochrony dziedzictwa, m.in. „Rewaloryzacja zabytkowego cmentarza przy byłym klasztorze Zakonu Bonifratrów w Pilchowicach – przykład ochrony dziedzictwa na terenie pogranicza”, „Sztuka przekształcania przestrzeni miejskiej – pomiędzy pięknem a funkcjonalnością”.

Wykład będzie transmitowany na kanale YouTube Instytutu Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej