Program cykliczny realizowany w latach 2016–2020. Jego celem była poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek (publicznych, szkolnych i pedagogicznych) jako lokalnych ośrodków życia społecznego, zapewniających dostęp do kultury i wiedzy. Operatorem Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych była Biblioteka Narodowa.
W ramach dotacji biblioteki mogły nabywać przede wszystkim książki (wydane drukiem lub na innych nośnikach), dostępne na rynku księgarskim (nowości wydawnicze oraz wznowienia i dodruki). Regulamin Programu określał kryteria podziału oraz zasady przyznawania dotacji dla bibliotek, jak również wymogi wobec beneficjenta. Biblioteka Śląska dzięki pozyskanym środkom finansowym rokrocznie pozyskiwała tysiące woluminów nowości wydawniczych dla swoich czytelników.

Osoby zainteresowane projektem „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” prosimy o kontakt:
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
tel.: +48 32 20 83 749, +48 32 20 83 865
e-mail: opracowanie@bs.katowice.pl


Biblioteka Narodowa - logo
Narodowy program rozwoju czytelnictwa

Projekt dofinansowano w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.