Bibliografia zawartości Arkadii 1996–2007 - okładka. Treść może nie być dostępna dla osób z niepełnosprawnościami

Bibliografia zawartości Arkadii 1996–2007

Wisława Bertman, Tomasz Bilski

ISBN 978-83-60209-24-0
Data publikacji 2008
Liczba stron 60
Okładka miękka
Format 147x207
cena: 6,00 zł

„Arkadia” to pismo katastroficzne poświęcone literaturze, sztuce oraz szeroko pojętym problemom społecznym. Ukazuje się od 1996 r. w Mikołowie, z częstotliwością raz do roku (zazwyczaj dwa numery w jednym tomie). Dotąd wydano dwanaście woluminów o łącznej objętości około 3 200 stron.
Bibliografia obejmuje lata 1996–2007. W tym okresie ukazały się dwadzieścia dwa numery pisma. Ze względu na charakter tekstów bibliografia została podzielona na następujące działy: poezja, proza, utwory dramatyczne, scenariusze, esej, krytyka, publicystyka, materiały konferencyjne, rozmowa, varia, grafika i fotografia, noty o autorach. W obrębie działów zastosowano układ alfabetyczny, hasłowy, według haseł autorskich lub tytułów (w przypadku artykułów anonimowych). Część opisów bibliograficznych uzupełniono adnotacjami.

  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.