Termin realizacji: od września 2015 r. do grudnia 2018 r.

Cele projektu:

  • Zinwentaryzowanie i naukowe opracowanie drugiej części Biblioteki Teatru Lwowskiego, unikatowej kolekcji przechowywanej w Bibliotece Śląskiej. Uzupełnienie i dokończenie prac dokumentacyjnych oraz opracowanie około 2000 egzemplarzy teatralnych (rękopisów, maszynopisów i druków z wpisami teatralnymi). Rejestracja i opis egzemplarzy w drukowanym inwentarzu kolekcji wraz z indeksami aktorów, suflerów, reżyserów i innych ludzi teatru (odszyfrowanych z wpisów w teatralnych egzemplarzach) oraz ze wstępem omawiającym ten fragment zbioru.
  • Krytyczna edycja wybranych sztuk, niedrukowanych komedii odnalezionych w bibliotece teatralnej. Wydanie serii „Komedie z Biblioteki Teatru Lwowskiego” ze sztukami m.in.: Michała Bałuckiego, Zygmunta Przybylskiego, Józefa Blizińskiego, Jana Aleksandra Fredry.
  • Publikacja pt. „Laboratorium teatru XIX wieku”, czyli krytyczna edycja wybranych fragmentów egzemplarzy suflerskich, reżyserskich i inspicjenckich z II połowy XIX w. i początku XX w. ze specyfikacją dokumentacji teatralnej, szkicem o suflerach lwowskich i ich pracy, objaśnieniem zakodowanych w postaci znaków graficznych elementów przedstawienia oraz rekonstrukcją procesu kształtowania się dokumentu pracy teatralnej, a także powstawania inscenizacji. Do publikacji dołączony zostanie słownik terminów technicznoteatralnych oraz tłumaczenie francuskich tekstów z zakresu krytyki genetycznej i teatru.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Moduł Tradycja 1b.