Agenda 2030 ONZ w Bibliotece Śląskiej

Biblioteka Śląska

W ramach działań budujących współpracę w realizacji dokumentu ONZ Biblioteka Śląska podjęła się organizacji szkoleń dla pracowników bibliotek publicznych, spotkań konsultacyjnych oraz wydarzeń promujących dokument ONZ w województwie śląskim.

23–24 listopada 2017 r. śląska książnica we współpracy z Ośrodkiem Informacji ONZ w Warszawie, przeprowadziła warsztaty Rzecznictwo dla bibliotek: Agenda 2030, w których uczestniczyli pracownicy bibliotek publicznych województwa śląskiego.

O realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju bibliotekarze rozmawiali również podczas spotkań członków Zarządu Głównego SBP i Kół SBP oraz Dorocznej Narady Dyrektorów Bibliotek Samorządowych Województwa Śląskiego w Katowicach w kwietniu 2017 i 2018 r.

W prowadzeniu rzecznictwa pomocne było nawiązanie partnerstwa z bibliotekami i innymi instytucjami wypełniającymi Agendę 2030. Spotkania konsultacyjne pozwalające na organizację wspólnych wydarzeń rozpoczęły się w styczniu 2018 r. w Bibliotece Śląskiej.

Biblioteki mogą promować Cele Zrównoważonego Rozwoju poprzez:

  • zamieszczanie informacji o wypełnianiu Agendy 2030 przez biblioteki na stronach internetowych;
  • podkreślanie w materiałach promocyjnych realizacji konkretnych Celów Zrównoważonego Rozwoju i publikowanie ich ikon;
  • rozpowszechnianie ulotki Biblioteki na rzecz Agendy 2030 wśród czytelników;
  • realizację z instytucjami w regionie wspólnych działań promujących dokument ONZ;
  • dzielenie się dobrymi praktykami i relacjami z wydarzeń upowszechniających Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Ulotka do pobrania Biblioteki na rzecz realizacji Agendy 2030 ONZ.

Materiały informacyjne z zakresu edukacji globalnej można pobrać z platformy inicjatyw bibliotecznych „Śląski Pegaz”.

Prezentacje multimedialne oraz ikony Celów Zrównoważonego Rozwoju dostępne są na platformie Ośrodka Informacji ONZ.

Konkurs „Nakręć się na klimat! Pokaż jak chronisz środowisko” został zorganizowany przez Bibliotekę Śląską we współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Urzędem Miasta Katowice oraz Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich.

  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.